WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Lappušu nomaiņas veida izvēle

 

 

Lappušu nomaiņas veida izvēle

Lapu nomaiņas veida izvēli veic komandas Format / Page Transition dialoga logā.

Sarakstā Event izvēlas notikumu:

Netscape Navigator 4.7 šo efektu neinterpretē.