WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Tēmas (šablona) izvēle

 

 

Tēmas (šablona) izvēle

Tāpat kā programmā MS PowerPoint, arī MS FrontPage var izvēlēties tēmu (theme). MS FrontPage tēma nosaka kāds būs fona attēls, teksta un virsrakstu rakstzīmju fontu, stilu, lielumu, sarakstu noformējumu un grafiskos atdalītājsimbolus, tabulas līniju krāsas u. c. Tēmu paraugus var apskatīt komandas Format / Theme… dialoga logā.

Tēmu var izvēlēties gan jaunai, tukšai lappusei, gan jau izveidotai. Ja lappuse satur kādus objektus, to noformējums mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.