WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Rāmju veidošana > Rāmju platuma maiņa

 

 

Rāmju platuma maiņa

Kad lappuses ievietotas vai izveidotas, kļūst redzams, cik lielu katru rāmi nepieciešams atstāt. Robežlīniju starp rāmjiem var mainīt, novietojot peles rādītāju uz rāmjus atdalošās līnijas un ar nospiestu peles pogu pavelkot to uz vajadzīgo pusi.