WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Rāmju veidošana > Jauna rāmja izveidošana

 

 

Jauna rāmja izveidošana

Jaunu rāmi var izveidot, sadalot kādu no esošajiem. Šim nolūkam izmanto komandu Frames / Split Frame.  Dialoga logā Split Frame izvēlas sadalīšanas veidu. Komanda pieejama tikai tad, ja lappuse jau sākotnēji veidota ar rāmjiem.