WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Rāmju veidošana > Rāmja izmešana

 

 

Rāmja izmešana

Izvēlēto rāmi var izmest ar komandu Frames / Delete Frame.