WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Rāmju veidošana > Rāmja parametri

 

 

Rāmja parametri

Rāmja parametrus var mainīt dialoga loga Frame Properties. Logu var atvērt ar:

·         komandu Frames / Frame Properties…;

·         konteksta komandu Frame Properties….

Sadaļā Frame size var mainīt rāmja izmērus: augstumu (Height) un platumu (Width). Ja kāds no rāmja izmēriem ir mainīts (attēlā – platums), tad mērvienība tiek norādīta punktos (Pixels). Šo lielumu iespējams mainīt. Izmēram, kurš nav mainīts, tas ir Relative. Trešais mērvienības veids ir Percent. Ar to var izveidot rāmi, kurš, piemēram, aizņem ceturto daļu (vērtība 25) no pārlūkprogrammas loga platuma. 

Sadaļā Margins var izvēlēties attālumu punktos, kādam jābūt no rāmja malas līdz lappuses satura sākumam no augšas (Height) un kreisās malas (Width).

Sadaļā Options var izvēlēties, vai proporcionāli mainīt rāmja noteiktos izmērus, mainoties pārlūkprogrammas loga platumam (atzīmēta izvēles rūtiņa Resizable in Browser).

Sarakstā Show scrollbars: var izvēlēties, vai rādīt rullslejas:

·         If  needed – ja pārlūkprogrammas logā viss lapuses saturs rāmī nesatilpst;

·         Never – nekad;

·         Always – vienmēr.

Lapas rāmju atdalošo līniju platumu var mainīt komandas Files / Properties… dialoga loga Page Properties lapiņā Frames (lapiņa redzama tikai tad, ja ir izvēlēta lappuse, kurā ir rāmji).