WWW lappušu veidošana > Kustīgo GIF attēlu veidošana > Ieteikumi attēlu sagatavošanai programmā Paint

 

 

Ieteikumi attēlu sagatavošanai programmā Paint

Attēla izmēri

Faila saglabāšana

Lai arī Paint programma ir vienkārša, tajā sniegtās iespējas ir pilnīgi pietiekamas vienkāršu zīmējumu veidošanai. Tā kā kopš pirmajām MS Windows versijām programmas zīmēšanas līdzekļu lietošanā nav būtisku pārmaiņu, tad pats zīmēšanas process šeit apskatīts netiks.