WWW lappušu veidošana > Kustīgo GIF attēlu veidošana > Ieteikumi attēlu sagatavošanai programmā Paint > Faila saglabāšana

 

 

Faila saglabāšana

Faila saglabāšanai izmanto komandu File / Save As. Atkarībā no izmantotās GIF animācijas programmas izvēlas arī saglabājamā faila tipu:

·        ja animators pieļauj BMP tipa failu izmantošanu, attēlu ieteicams saglabāt 256 krāsu režīmā;

·        ja attēlā ir izmantotas tikai pamatkrāsas, izdevīgāks ir 16 krāsu BMP, jo attēla fails būs mazāks;

·         ja animators ļauj izmantot tikai GIF attēlu formātu, tad izvēlas to.