WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana

 

 

Animācijas veidošana

Attēlu pievienošana

Kadra parametri

Animācijas parametri

Animācijas priekšapskate

Kadru vadība animācijā

Animācijas saglabāšana

Animācijas piemērs ar fonu un kustīgu objektu tajā Demonstrācija

Animācijas veidošanas demonstrācija