WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana > Attēlu pievienošana

 

 

Attēlu pievienošana

Lai izveidotu animāciju, nepieciešami vismaz divi kadri. Ievietojamo attēlu skaits nav ierobežots. Piemērā izveidota animācija, kas rada riņķa griešanās efektu. Otra apļa attēls no pirmā atšķiras ar pretēju krāsu izvietojumu.

Lai izveidotu animāciju:

·         ar pogu  (Open) atver pirmo attēlu;

·         ieklikšķina tukšajā rāmī zem aizpildītā kadra;

·         pogas  (Insert) dialoga logā izvēlas nākamo attēla failu.