WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana > Animācijas parametri

 

 

Animācijas parametri

Kad kadri ievietoti, lapiņā Animation izvēlas animācijas parametrus.

Ar izvēles rūtiņu Looping un Repeat Forever un lodziņa Repeat Count: palīdzību izvēlas, cik reižu nomainīsies visi kadri.