WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana > Animācijas priekšapskate

 

 

Animācijas priekšapskate

Izveidoto animāciju var pārbaudīt atsevišķā logā, kuru atver ar pogu  (Preview) vai taustiņu kombināciju  + . Tajā atrodas arī animācijas vadības pogas.