WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana > Kadru vadība animācijā

 

 

Kadru vadība animācijā

Animācijā ievietotajiem kadriem var mainīt secību:

·         ar pogu  (Move Up) vai taustiņu  izvēlēto kadru pārvietoss par vienu kadru atpakaļ (uz augšu);

·         ar pogu  (Move Down) vai taustiņu  izvēlēto kadru pārvietoss par vienu kadru uz priekšu (uz leju);.

Lai izmestu izvēlēto kadru, var izmantot pogu  (Delete) vai taustiņu .

Lai ievietotu jaunu kadru pirms izvēlētā kadra, var izmantot pogu  (Insert) vai taustiņu kombināciju  + .