WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana > Animācijas saglabāšana

 

 

Animācijas saglabāšana

Izveidoto animāciju var saglabāt, izmantojot pogu  (Save) vai taustiņu kombināciju  + .

Ja animāciju vēlas saglabāt jaunā failā, izmanto pogu  (Save As) vai taustiņu kombināciju  + .