WWW lappušu veidošana > Microsoft GIF Animator > Animācijas veidošana > Animācijas piemērs ar fonu un kustīgu objektu tajā

 

 

Animācijas piemērs ar fonu un kustīgu objektu tajā

Animāciju arī var veidot, kā pirmo kadru izmantojot lielāku fona attēlu. Pārējos kadros ievieto mazākus attēlus ar mainīgajiem objektiem. Šo attēlu fons parasti ir caurspīdīgs.

Nākamajā animācijas piemērā ir izmantoti divi iepriekš sagatavoti GIF faili:

·        fona attēls;

·        saulītes attēls.

Saulītes attēls ir ievietots piecas reizes, taču katru reizi lapiņā Image ir izvēlētas citas novietojuma koordinātas.

 

Tā kā saulītes attēlam ir caurspīdīgs fons, izveidojas animācija, kurā saulīte pārvietojas. Svarīgi ir pareizi izvēlēties lapiņas Image lodziņā Undraw Method kadra rādīšanas metodi:

·         Undefined un Lead variantos katrs nākamais kadrs uzklājas iepriekšējo izveidotajam attēlam;

·         Restore Background atjauno kadra fona krāsu (šajā gadījumā caurspīdīgo);

·         Restore Previous atjauno fona iepriekšējo izskatu.

Animācijas ar fonu un kustīgu objektu tajā demonstrācija