WWW lappušu veidošana > Pielikums > Teksta dinamiskie efekti

 

 

Teksta dinamiskie efekti

On mouse over

On click un On double click

Page load

Dinamiskie efekti izpaužas kā objekta izskata maiņa, ja interneta pārlūkprogrammas logā ar objektu tiek veiktas noteiktas darbības:

·         click (klikšķis uz objekta);

·         double click (dubultklikšķis uz objekta);

·         mouse over (peles rādītājam atrodoties virs objekta);

·         page load (atverot lappusi).

Dinamiskos efektus var pievienot ar DHTML Effects rīku joslas palīdzību. Šo rīku joslu var aktivizēt vai aizvērt ar komandām:

·         Format / Dynamic HTML Effects;

·         View / Toolbars / DHTML Effects.

Darbības veidu, kurš izraisīs efektu, izvēlas sarakstā On. Ja izvēlētajam objektam vēl neviens efekts nav izvēlēts, lodziņā būs redzams teksts Choose an event.