WWW lappušu veidošana > Pielikums > Teksta dinamiskie efekti > On mouse over

 

 

On mouse over

On mouse over – efekts, kurš parādās, peles rādītājam novietojoties uz objekta.

 

Sarakstā Apply tekstam var izvēlēties tikai noformējuma maiņu (Formatting). Noformējumam ir divi efektu veidi:

·         Choose Font… – fonta efekti (dialoga logs līdzīgs komandas Format / Font dialoga logam, bet satur mazāk efektu);

·         Choose Border… – rāmja un ietonējuma efekti. Dialoga logs ir tas pats, kas komandai Format / Borders and Shading.

Nākamajā piemērā parādīts ietonējuma efekts, kurš darbojas, peles kursoru novietojot uz rindkopas. Ja ir ieslēgta poga Highligh Dynamic HTML Effects, tad skatā Normal rindkopa ar efektu tiek izcelta.

Vienam teksta objektam var izvēlēties arī abus efektu veidus, piemēram, ietonēt tekstu (Choose Border…) un vienlaikus palielināt burtu lielumu (Choose Font…).