WWW lappušu veidošana > Pielikums > Teksta dinamiskie efekti > On click un on double click

 

 

On click un On double click

On click un On double click – efekts, kurš parādās, noklikšķinot uz objekta.

Sarakstā Apply var izvēlēties:

·         noformējuma maiņu (Formatting);

·         nozušanas virzienu (Flay out).

Nozušanas virzienu veidi, kuru nosaukumi beidzas ar “by word”, nozušana notiks pa atsevišķam vārdam.

Lai pārlūkprogrammā atjaunotu pazudušo tekstu, var izmantot rīku rindas pogu Refresh.