WWW lappušu veidošana > Pielikums > Attēlu rīku josla

 

 

Attēlu rīku josla

Attēlu rīku joslu Pictures var atvērt vai noņemt ar komandu View / Toolbars / Pictures.

Poga

Nosaukums

Darbība

Insert Picture From File

Ievietot attēlu no faila (tas pats kas komanda Insert / Picture / From File…)

Text

Izveidot virs attēla teksta laukumu

AutoThumbhails

Izveidot attēla samazināto versiju, kurai veidos saiti uz oriģinālo attēlu

Position Absolutely

Slēdža poga, kura ļauj/liedz attēlam pārklāties ar citiem objektiem

Bring Forward

Automātiski ieslēdz pogu Position Absolutely (pārklāšanos), attēlu novietojot virs pārējiem objektiem

Send Backward

Automātiski ieslēdz pogu Position Absolutely (pārklāšanos), attēlu novietojot zem pārējiem objektiem

Rotate Left

Pagriež attēlu par 90° pa kreisi

Rotate Right

Pagriež attēlu par 90° pa labi

Flip Horizontal

Pagriež attēlu

Flip Vertical

Pagriež attēlu

More Contrast

Palielina kontrastu

Less Contrast

Samazina kontrastu

More Brightness

Padara gaišāku

Less Brightness

Padara tumšāku

Crop

Piedāvā instrumentu, ar kuru var nogriezt daļu no attēla

Set Transparent Color

Piedāvā instrumentu, ar kuru var izvēlēties caurspīdīgo krāsu

Black and White

Slēdzis, kurš pārmaina attēlu no krāsaina uz melnbaltu un otrādi

Wash Out

Izbalina attēlu

Bevel

Pievieno divas tumšākas maliņas, radot pogas izskata efektu

Resample

Pēc attēla lieluma maiņas padara attēla krāsu maiņas zonas plūstošākas

Select

Izvēlēts attēls

Rectangular Hotspot

Piedāvā instrumentu, ar kuru var uzzīmēt virs attēla taisnstūrveida jutīgo apgabalu

Circular Hotspot

Piedāvā instrumentu, ar kuru var uzzīmēt virs attēla ovālu jutīgo apgabalu

Poligonal Hotspot

Piedāvā instrumentu, ar kuru var uzzīmēt virs attēla vairākmalu  jutīgo apgabalu

Highlight Hotspot

Slēdzis jutīgo punktu izgaismošanai

Restore

Atjauno attēla izmērus tādus, kādi tie bija tūlīt pēc tā ievietošanas