ECDL 1. modulis > IEVADJAUTĀJUMI > Datoru tipi > Lieldators
 

Lieldators (mainframe computer)

Lieldators (mainframe computer) ir dators, kuru kāds lietotājs (organizācija, tās struktūrvienība) izmanto kā galveno datoru savu problēmu risināšanai. Lieldatori var būt vidēja un liela apjoma. To pamatatmiņas un diskatmiņas ietilpības diapazons ir ļoti plašs un tiem pievienoto termināļu skaits var būt visai atšķirīgs - no dažiem termināļiem līdz dažiem tūkstošiem termināļu. (TTC datubāze)

Lieldators tiek izmantots kā galvenais dators (serveris), kas vienlaicīgi spēj apkalpot daudzas programmas. Tā kā lieldatoram ir jānodrošina daudzi tam pieslēgtie lietotāji ar informāciju, tam ir nepieciešama ievērojami lielāka jauda un vieta datu glabāšanai. Tāpēc arī lieldatori ir ātrāki un tiem ir vairāk atmiņas. Rezultātā tie ir dārgi - lieldatora cena var pārsniegt vairākus miljonus dolāru.

         
IBM lieldatori ZSeries 900, S/390 un Multiprise 3000

Lieldatori tiek izmantoti lielās organizācijās un valsts iestādēs, kurās lielam daudzumam lietotāju ir nepieciešams piekļūt lielam informācijas daudzumam. Lieldatori ļauj šo informāciju centralizēti uzglabāt un vadīt.

Lieldatora lietotāji nesēž pie tā tieši, bet pieslēdzas lieldatoram, izmantojot citus mazākus datorus vai termināļus. Tā, piemēram, izmantojot bankomātu jūs varat piekļūt centrālajam bankas lieldatoram, kurā glabājas informācija par jūsu kontu.

Superdators (supercomputer) ir visjaudīgākā tipa dators, kas izstrādāts sarežģītu aprēķinu veikšanai ar tādu ātrumu, kādu pieļauj vismodernākā tehnoloģija. Superdatorus parasti izmanto zinātniskajos pētījumos sarežģītu procesu modelēšanai, meteoroloģisko prognožu izstrādāšanai, ekonomiskajām analīzēm un citu līdzīga rakstura uzdevumu risināšanai. (TTC datubāze)