ECDL 1. modulis > IEVADJAUTĀJUMI > Personālā datora galvenās sastāvdaļas > Ārējās ierīces
 

Ārējās ierīces (peripheral device)

Ārēja jeb perifērijas ierīce (peripheral device) ir jebkura datu apstrādes sistēmas ierīce, kas parasti konstruktīvi atdalīta no datora un nodrošina sistēmas ārējos sakarus vai rada papildus iespējas. (TTC datubāze)

Jebkura datoram pieslēgta ierīce, piemēram, monitors, tastatūra, printeris, diskiekārta lenšu iekārta, grafiskā planšete, skeneris, kursorsvira, pele. Parasti tās pievieno sistēmbloka aizmugurē.