ECDL 1. modulis > APARATŪRA > Izvadierīces
 

1.2.3 Izvadierīces (output devices)

Zināt parastākās datora izvadierīces informācijas apstrādes rezultātu izvadei, piemēram, dažādus displejus, ekrānus vai monitorus, biežāk lietojamos printerus, ploterus, skaļruņus, runas sintezatorus u.c. Zināt, kur un kā šīs ierīces tiek lietotas.

Know the most common output devices for displaying the results of processing carried out by a computer, e.g. various visual display units (VDU's), screens or monitors, printers such as those commonly available, plotters, speakers, speech synthesisers etc. Know where and how these devices are used.

Izvadierīce (output device) ir ierīce datu pārveidošanai no formas, kurā tie glabājas datora atmiņā, formā, kuru var lietot ārpus datu apstrādes sistēmas. (Personālie datori. 1998)

Izvadierīces, piemēram, ir printeris, monitors, skaļruņi u. c.