ECDL 1. modulis > APARATŪRA > Izvadierīces > Skaļruņi
 

Skaļruņi (speakers)

Šodien daudzi datorus tirgo komplektētus ar skaļruņu pāri. Dažkārt skaļruņi var būt iebūvēti arī monitora korpusā. Skaļruņi skaņas kartes ģenerētos signālus pārvērš skaņās. Ja datoram ir skaļruņi, tad var klausīties mūzikas kompaktdiskus un programmu ģenerētās skaņas. Skaņas iespējas tiek plaši izmantotas datorbāzētās apmācības programmās kā arī spēlēs.

    
Yamaha YST-M8 un YST-MS50 skaļruņi

Ja nevēlas, lai skaņa traucētu apkārtējiem, skaņas kartei var pievienot arī austiņas. Austiņas var pievienot arī lasāmatmiņas kompaktdisku ierīcei (parasti atrodas sistēmbloka preikšpusē).

Runas sintezatori (speech synthesizers)

Runas sintezators (speech synthesizer) ir ierīce, kas, izmantojot ciparinformāciju, ģenerē cilvēka balsij līdzīgas skaņas. (TTC datubāze)

Runas sintezators ir ierīce, kura veido vārdus, izmantojot fonēmas, piemēram, k, o, ie, u. c. Runas sintezators tiek izmantots, lai rakstītu tekstu pārvērstu vārdos. Runas sintēze pārvēršanu veic reāla laikā, neizmantojot iepriekš definētas vārdnīcas, taču ar to nevar ģenerēt labskanīgu cilvēka balsi. Lai gan iespējams glabāt arī atsevišķi izrunātus vārdus, tie atmiņā aizņem daudz vietas.

Izrunātas frāzes, kuras tiek bieži lietotas lietojumprogrammās, piemēram, dažādi paziņojumi, parasti ir ierunāti un tiek glabāti skaņas datnēs.