ECDL 1. modulis > ATMIŅA > Datoru veiktspēja
 

1.3.4 Datoru veiktspēja (computer performance)

Zināt dažus faktorus, kas ietekmē datora veiktspēju, piemēram, centrālā procesora ātrdarbība, RAM lielums, cietā diska ātrdarbība un ietilpība.

Know some of the factors that impact on a computer's performance, e.g. CPU speed, RAM size, hard disk speed and capacity.

Veiktspēja (performance) ir datu apstrādes sistēmas spēja izpildīt paredzētās funkcijas. Kā veiktspējas kvantitatīvie raksturojumi parasti tiek izmantoti atbildes laiks, caurlaidspēja, transakciju skaits u. c. Datora veiktspējas raksturošanai izmanto, piemēram, izpildāmo operāciju skaitu laika vienībā. (Personālie datori. 1998)

Datora veiktspējas novērtēšana (computer performance evolution) ir disciplīna, kas nodarbojas ar datora veiktspējas noteikšanu un pētī metodes, ar kuru palīdzību datora veiktspēju var uzlabot. (TTC datubāze)

Iekārtu ātrdarbība

Datorsistēmas darbības ātrums ir atkarīgs no laika, kāds ir nepieciešams aparatūrai un programmatūrai, lai apstrādātu nepieciešamo informāciju.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē datora ātrdarbību ir procesora taktsātrums. Jo tas ir lielāks, jo vienā sekundē procesors var izpildīt vairāk instrukciju. Taktsātrumu mēra megahercos (MHz).

Otrs faktors, kas ietekmē procesora ātrdarbību ir procesora tips. Dažādi procesori var būt izveidoti tā, ka tie vienlaicīgi var apstrādāt atšķirīgu datu daudzumu.

Tāpat datora ātrdarbību ietekmē cietā diska ātrums. Jo tas ir lielāks - jo labāk. Īpaši cietā diska ātrums datora veiktspēju ietekmē tad, ja ir jāapstrādā lieli datu apjomi, kas glabājas cietajā diskā.

Atmiņas apjoms

Tāpat kā ātrumam, būtiska nozīme ir arī atmiņas apjomam.

Darbam nepieciešamās programmas un dati tiek glabāti pamatatmiņā. Tāpēc pamatatmiņas (RAM) apjoms. Ja tās apjoms ir nepietiekams, tie var tikt īslaicīgi uzglabāti cietajā diskā, kas ir daudz lēndarbīgāks, nekā pamatatmiņa.

Datora ātrdarbību ietekmē arī tajā uzstādītās ātrdarbīgās kešatmiņas apjoms procesorā, mātesplatē un cietajā diskā.

Modernās videokartes satur vairāk brīvpiekļuves atmiņas nekā vecās. Tās ļauj grafiskajām lietojumprogrammām strādāt ātrāk un plūstošāk.

Svarīgs ir brīvās vietas daudzums cietajā diskā, jo darba gaitā MS Windows uz tā diska glabā lielu daudzumu pagaidu datņu, kas ir nepieciešamas programmu vadībai. Lai paātrinātu cietā diska ātrdarbību, ieteicams periodiski aktivizēt MS Windows disku defragmentēšanas programmu (Start / Accessories / System Tools / Disk Defragmenter).

Datoru testēšana

Lai savā starpā varētu salīdzināt vairāku datoru (gan aparatūras, gan programmatūras) veiktspēju, izmanto speciālus salīdzinošos testus (benchmark).

Daudzi izdevumi, kura raksta par noteiktām produktu klasēm, veido savus testus. Salīdzinot rezultātus, kuri iegūti ar kādu no testiem ir jāņem vērā, tieši kāds produkta pārbaudei konkrētais tests ir izveidots. Tā, piemēram, tests, kas ir izveidots datora testēšanai vienai grafiskās programmai, pārbaudot to pašu datoru veiktspēju ar citu grafisko programmu var atšķirties.

Lietojamība

Lietojamība (usability) ir sistēmas īpašība, kas raksturo, cik viegli lietotājs var apgūt tās izmantošanu, sagatavot tai ieejas datus un interpretēt tās izejas datus. (Personālie datori. 1998)

Lietotājdraudzīgs (user-friendly). Termins apzīmē datu apstrādes sistēmas, datorus, ierīces vai programmas, ko viegli apgūt un izmantot un ar ko strādājot lietotājam nevajag detalizēti izstudēt dažādus papildavotus (darbības aprakstus, rokasgrāmatas u.c.). (TTC datubāze)

Prasības aparatūrai

Parasti lietojumprogrammām ir pievienots saraksts ar prasībām aparatūrai, kas ir nepieciešamas, lai programmatūra varētu normāli strādāt, kas ir izlasāmas uz programmatūras iepakojuma. Tās satur minimālās prasības un ieteicamo procesora ātrdarbības un atmiņas prasības, kā arī ārējo ierīču sarakstu.

Piemērā dotas dažas Microsoft Office 2000 sistēmas prasības: