ECDL 1. modulis > PROGRAMMATŪRA > Operētājsistēmas programmatūra > Grafiskā lietotāja saskarne
 

Grafiskā lietotāja saskarne (GUI)

Interfeiss jeb saskarne ir funkciju kopa, kas nodrošina datu apmaiņu starp divām ierīcēm, divām lietojumprogrammām vai starp lietotāju un lietojumprogrammu. (Personālie datori. 1998)

Lietotāja saskarne (interfeiss) ir veids kādā lietotājs var mijiedarboties ar datoru.

Pirmajos IBM PC lietoja Disku Operētājsistēmu Sistēmu - DOS, kura izmantoja rakstzīmju orientētu lietotāja saskarni (lietotājs instrukcijas ievadīja teksta veidā).

Rakstzīmju orientēta lietotāja saskarne (Character User Interface - CUI) ir lietotāja saskarne, kas atšķirībā no grafiskās lietotāja saskarnes komandu ievadīšanai datorā paredz izmantot tastatūru. (TTC datubāze)

Tā, piemēram, lai kopētu datni no disketes uz cieto disku, jānorāda tās nosaukums atrašanās vieta un dublikāta atrašanās vieta:

Vēlāk vairākas firmas izstrādāja citas operētājsistēmas:

Šajās operētājsistēmās jau lietoja grafisko lietotāja saskarni.

Grafiskā lietotāja saskarne ir (Graphical User Interface - GUI) ir displeja formatēšanas veids, kas ļauj lietotājam izvēlēties komandas, palaist programmas, kā arī apskatīt datņu sarakstus un citus objektus, norādot to piktogrāfiskos attēlus (ikonas). Izvēli var izdarīt, izmantojot tastatūru vai peli. Grafiskā lietotāja saskarne piedāvā vidi, kas nodrošina tiešu dialogu ar datoru. Grafisko lietotāja saskarni izmanto, piemēram, operētājsistēma Microsoft Windows. (TTC datubāze)

GUI ir opererētājsistēmas papildu daļa, kas satur izvēlnes, norādes rīkus, programmu logus, ikonas un citus grafiskus elementus, kas veicina efektīvāku datora lietošanu. GUI atvieglo lietotāja mijiedarbība ar datoru.

Tā, piemēram, lai kopētu datni no disketes uz cieto disku, izvēlas disketi un datnes ikonu pārvelk uz dublikāta atrašanās vietu:

Programmu logi var saturēt dažādus vadības objektus, piemēram, rīkjoslas, komandkartes un citu tekstuālu vai grafisku informāciju. Lai lietotājs saskarni varētu pielāgot savām vajadzībām, šo objektu novietojums, izmēri un forma var tikt mainīti.

Lietotājs vienlaicīgi atvērt var vairāk kā vienas lietojumprogrammas logu un pēc tam viegli pāriet no vienas uz otru.

Ieguvumi, lietojot GUI