ECDL 1. modulis > PROGRAMMATŪRA > Sistēmu izstrāde > Pirmais posms - pieprasījuma izpēte un analīze
 

Pirmais posms - pieprasījuma izpēte un analīze

Pirms sistēmas izstrādnes ir nepieciešams definēt, tai veicamos uzdevumus.

Šajā posmā analizē, ja tādas ir, esošo sistēmu darbību, aptaujājot to lietotājus par pastāvošajām problēmām un noskaidrojot, kādu viņi vēlētos redzēt jauno sistēmu. Bieži vien par vajadzību pieraksta veidošanas sākumpunktu tiek izvēlēts tipiska programmas lietotāja ikdienā ar programmu veicamo darbību apraksts.

Izpēte parasti noslēdzas ar atskaiti, kurā definē prasības jaunajai sistēmai. Atskaite var saturēt arī alternatīvus risinājumus.

Projekta rezultāti ir veiksmīgāki tad, ja programmas pasūtītājs (klients) un tās izstrādātāji atvēl laiku, lai kopīgi izstrādātu formālas vajadzību definīcijas, kuras satur:

Posmu uzskata par pabeigtu tad, kad ir iegūta atzinīgi novērtēta lietotāja specifikācija.