ECDL 1. modulis > PROGRAMMATŪRA > Sistēmu izstrāde > Ceturtais posms - visas sistēmas testēšana
 

Ceturtais posms - visas sistēmas testēšana

Sistēmas testēšana

Atsevišķi izveidotās programmas apvieno un veic sistēmas testēšana kopumā, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi un visas nepieciešamās programmatūras vajadzības ir realizētas.

Beta testa laikā grupa programmu testē reālie lietotāji.

Beta programmatūra (beta software) ir programmatūras versija, kuras testēšana pirms nodošanas pasūtītājam nav pabeigta un var saturēt kādu kļūdu. (TTC datubāze)

Šajā laikā eksistē vismaz lietotāja dokumentācijas melnraksts.

Šīs posms beidzas tad, kad lietotāji un klients vienojas par to, ka produkts ir gatavs izplatīšanai. Šajā posmā tiek izstrādāts arī ieviešanas plāns.

Programmatūras dokumentācija

Dokumentācija paralēli tiek izstrādāta visa projekta laikā.

Programmatūras dokumentācija (software documentation) ir standartveidā noformētie dokumenti (rokasgrāmatas), kas satur ziņas par programmām, to izmantošanas iespējām un ierobežojumiem un kas domāti programmatūras lietotājiem. (TTC datubāze)

Pēdējie labojumi lietotajā dokumentācijā (rokasgrāmata) tiek veikti pēc beta testa, kurā tiek precizētas neskaidrās vietas.

Lietotāja rokasgrāmata (user manual) ir lietotājam paredzēts dokuments, kas satur informāciju, kura nepieciešama datu apstrādes sistēmas vai tās kāda komponenta izmantošanai. (TTC datubāze)

Parasti tiek veidots arī otrs dokumentācijas komplekts, kurš ir paredzēts cilvēkiem, kas nodarbosies ar programmatūras uzturēšanu. Tas satur informāciju par to, kā programmatūra strādā, kur tiek glabāti dati u. c.