ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI
 

1.5. Informācijas tīkli

Lokālie (LAN) un teritoriālie (WAN) tīkli

Telefontīkls un datori (the telephone network in computing)

Elektroniskais pasts (electronic mail)

Internets