ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Lokālie
 

1.5.1 Lokālie (LAN) un teritoriālie (WAN) tīkli

Zināt lokālo (LAN) un teritoriālo (WAN) tīklu definīcijas. Zināt par priekšrocībām, ko sniedz darbs grupās un resursu koplietošana tīklā.

Know the definitions of local area networks (LAN) and wide area networks (WAN). Know about the advantages of group working and sharing resources over a network.