ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Lokālie > LAN
 

LAN

LAN (Local Area Network) ir datoru tīkls, kas izvietots nelielā teritorijā un atrodas lietotāja pārziņā. Lokālais tīkls sastāv no sakaru līnijām, kas savieno personālos datorus un citas elektroniskās koplietošanas iekārtas (printerus, ploterus, datu uzkrāšanas un glabāšanas ierīces) (TTC datubāze)

Lokālais tīkls jeb LAN parasti ir izvietots vienā vai vairākās ēkās.

Parasti atsevišķos tīklam pieslēgtos datorus sauc par darbstacijām (workstation).

Visas lokālās darbstacijas savā starpā ir savienotas ar ātrdarbīgiem kabeļiem un nereti ir pievienotas jaudīgam personālajam datoram vai minidatoram, kuru sauc par serveri.

Serveris (server) ir funkcionāls datoru tīkla bloks (dators, stacija), kas nodrošina citām tā stacijām koplietošanas pakalpojumus (piemēram, datņu serveris, drukas serveris, pasta serveris). (TTC datubāze)

Parasti serverim ir speciāla tīkla operētājsistēma, piemēram, MS Windows 2000 Server.

Serveri izmanto, lai nodrošinātu dažādus tīkla servisus, piemēram:

Datņu serveris (file server) ir specializēts servera veids, kas nodrošina pieeju koplietošanas datnēm. Parasti tas ir viens no tīkla datoriem, kurā tiek uzkrātas datnes, lai tās varētu izmantot klientu datori. Lielākos tīklos datņu serveris darbojas speciālas operētājsistēmas vadībā, bet mazākos tas var strādāt ar parasto personālā datora operētājsistēmu, kas papildināta ar vienādranga tīklu operētājsistēmām, piemēram, ar operētājsistēmu Personal NetWare un operētājsistēmu LANtastic. (TTC datubāze)

Drukas serveris (print server) ir serveris, kas parasti vada vairākus printerus. Drukas serveris no citiem tīklā apvienotajiem datoriem saņem un uzkrāj drukājamās datnes, veido to rindu un vienu pēc otras nodod tās drukāšanai vienam vai vairākiem tam pievienotajiem printeriem. (TTC datubāze)

Pasta serveris (mail server) ir serveris, kas ir atbildīgs par elektroniskā pasta ziņojumu sadali adresātiem. Pasta servera programmas veic lietotāju pierakstīšanu adresātu sarakstā un izrakstīšanu no tā un nodrošina pieprasītās informācijas nosūtīšanu. (TTC datubāze)

Komunikāciju serveris (communication server) ir specializēts datoru tīkla serveris, kas lietotājiem nodrošina pieeju ārējiem tīkliem, kā arī attālu vai mobilu pieeju tīkla resursiem. Dažkārt šo serveri sauc arī par attālas pieejas serveri. (TTC datubāze).


Lokālais tīkls