ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Telefontīkls un datori
 

1.5.2 Telefontīkls un datori (the telephone network in computing)

Saprast telefontīkla lietošanu datu apstrādē (datoru izmantošanā). Saprast terminus "publiskais komutējamais datu tīkls" (PSDN), "integrēto pakalpojumu cipartīkls (ISDN), satelītu komunikācija. Saprast terminus "fakss", "telekss", "modems", "digitāls", "analogs", "bods" (mērvienība - "biti sekundē", bps).

Understand the use of the telephone network in computing. Understand the terms Public Switched Data Network (PSDN), Integrated Service Digital Network (ISDN), satellite communications. Understand the terms fax, telex, modem, digital, analogue, baud, (measured in bps - bits per second).

Telekomunikāciju tīkli bieži tiek izmantoti, lai pārsūtītu datus starp datoriem un tīkliem. Tos izmanto, lai savienotu:

Datoru datu pārraidei var izmantot dažādus telekomunikāciju tīklus. Populārākie no tiem ir: