ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Telefontīkls un datori > ISDN 115
 

ISDN

ISDN ir starptautiskās telekomunikāciju savienības komitejas ITU-T izstrādāts datu pārraides tīkla standarts, kas nosaka prasības, kurām jāatbilst šī tīkla arhitektūrai un saskarnēm, lai nodrošinātu datu, audio un video informācijas pārraidi pa vienotu cipartīklu. (Personālie datori. 1998)

ISDN ir integrētais pakalpojumu cipartīkls. Dati tajā tiek pārsūtīti kā bitu virknes. Datu pārsūtīšana integrētajā cipartīklā ir drošāka. Izmantojot ISDN, datus var pārraidīt arī divreiz ātrāk (64 vai 128 Kb sekundē), nekā ar parasto modemu.

Lai datoru pievienotu telefona ISDN līnijām ir nepieciešams speciāls modems.

Tā kā ISDN uzstādīšana un lietošana ir relatīvi dārgāka, tas nav ieguvis tik plašu popularitāti.