ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Telefontīkls un datori > Telekss
 

Telekss (telex)

Telekss (telex) ir starptautisks telekomunikācijas dienests, kas nodrošina datu apmaiņu starp teletaipa abonentiem, izmantojot vispārējas lietošanas sakaru tīklu. Telekss rakstzīmju pārraidei izmanto startstopa pārraides principu. (TTC datubāze)

Startstops (start-stop transmission) ir asinhronās pārraides veids, kuru izpildot pirms bitu grupas (rakstzīmes) pārsūtīšanas tiek pārraidīts startbits, kas sagatavo uztveršanas iekārtu bitu grupas saņemšanai (rakstzīmes reģistrācijai). Bitu grupas beigām seko stopbits, kas atļauj uztveršanas iekārtai pāriet miera stāvoklī līdz nākošās rakstzīmes saņemšanai. (TTC datubāze)

Teletaips (teletype) ir tādu ierīču kā lentes perforatoru, reperforatoru un lappušprinteru kopums, ko izmanto telekomunikācijai. (TTC datubāze)

Telekss ir vēl viens veids kā nosūtīt un saņemt drukātus teksta ziņojumus. Teleksa sakaru veidu izmanto ziņu aģentūras. Telekss ir novecojusi sistēma, kuru lielā mērā ir nomainījuši faksa aparāti, e-pasts kā arī citi modernie sakaru līdzekļi.