ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Telefontīkls un datori > Modems
 

Modems (modem)

Modems (modem) ir funkcionāla ierīce, kas ciparsignālu pārveido analogsignālā un analogsignālu ciparsignālā, lai tos varētu apstrādāt un pārraidīt pa sakaru līnijām. Modemus lieto attālu termināļu pievienošanai datoru tīklam. (Personālie datori. 1998)

Modems ir saīsinājums no MODulate/DEModulate (modulēt/demodulēt). Modems pārsūta informāciju no datora telefona tīklā. Savukārt otrā telefona līnijas galā modems pārvērš informāciju tā, lai to varētu izmantot saņemošais dators.