ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Telefontīkls un datori > Dati
 

Dati

Dators tiek izmantots, lai veiktu dažādas darbības ar datiem: izveidotu, glabātu apstrādātu, pārsūtītu u. c.

Dati (data) ir formalizētā veidā attēlota tekstuāla, skaitliska, grafiska, video- un audio informācija, kuru lietotājs vai datu apstrādes ierīces var interpretēt, apstrādāt vai pārsūtīt. (TTC datubāze)

Datus iedala:

Analogdati

Analogdati (analog data) ir dati, kas tiek attēloti, izmantojot analogsignālu. (TTC datubāze) (TTC datubāze)

Analogsignāls (analog signal) ir signāls, kura amplitūdas izmaiņas laikā ir nepārtrauktas un ko izmanto kā mērāmā fizikālā lieluma analogu. Kā šādus signālus parasti izmanto elektrisko strāvu un spriegumu. (TTC datubāze)

Cipardati

Cipardati (digital data) ir dati, kas tiek attēloti, izmantojot ciparsignālus. (TTC datubāze)

Ciparsignāls (digital signal) ir skaitļu secība, kas iegūta diskrēta signāla nolases aizstājot ar skaitļiem. (TTC datubāze)

Ciparkods (digital code) ir kodētā ziņojuma pieraksts ciparu vai skaitļu secības veidā. (TTC datubāze)

Ciparu sistēmā datu pārraidei un attēlošanai izmanto ciparus 0 un 1.