ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Elektroniskais pasts
 

1.5.3 Elektroniskais pasts (electronic mail)

Saprast terminu "elektroniskais pasts" un zināt e-pasta izmantošanas iespējas. Saprast, kas nepieciešams, lai nosūtītu un saņemtu e-pastu. Nosaukt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) aprīkojumu, kas nepieciešams e-pasta lietošanai

Understand the term electronic mail and know the uses of e-mail. Understand what is needed to send and receive e-mail. Detail some of the information and communications technology (ICT) equipment needed to use e-mail.

Izšķir divus veidus, kā datoru tīklā var apmainīties ar elektroniskiem ziņojumiem: