ECDL 1. modulis > INFORMĀCIJAS TĪKLI > Internets
 

1.5.4 Internets

Zināt, kas ir Internets. Saprast Interneta jēdzienu un kādus no tā izplatītākiem izmantošanas veidiem. Saprast Interneta pasta sistēmas ekonomisko vērtējumu attiecībā uz citām pasta piegādes metodēm. Zināt, kas ir meklētājprogramma. Saprast atšķirību starp Internetu un globālo tīmekli (WWW).

Know what the Internet is. Understand the concept of the Internet and some of its main uses. Understand the economics of Internet mail systems relative to other mail delivery methods. Know what a search engine is. Understand the distinction between the Internet and the World Wide Web (WWW).