ECDL 1. modulis > IT UN SABIEDRĪBA > Laba darba vieta
 

1.7.2 Laba darba vieta

Saprast, kādi elementi un rīcība var palīdzēt radīt labus darba apstākļus, piemēram, bieža atiešana no datora, piemērots ekrāna, krēsla un tastatūras novietojums, pietiekošs apgaismojums un ventilācija.

Understand what elements and practices can help create a good working environment e.g. frequent breaks away from the computer, appropriate positioning of screens, chairs and keyboards, provision of adequate lighting and ventilation.

Ergonomika ir zinātne par cilvēkam drošu un ērtu iekārtu izveidošanu. Tā pēta faktorus, kas ietekmē cilvēka darba produktivitāti un pēta, kādi nelabvēlīgi darba vides apstākļi var ietekmēt veselību. Piemēram, viena no ergonomikas nozarēm ir tādu mēbeļu konstruēšana, kuras novērš muguras sāpju rašanos un muskuļu krampjus.

Datoru nozarē ergonomikai ir svarīga nozīme monitoru un tastatūru konstruēšanā.