ECDL 2. modulis

2. Modulis - Datora lietošana un rīkošanas ar datnēm prasa, lai kandidāts parādītu izpratni un prasmi personālā datora un tā operētājsistēmas pamatfunkciju lietošanā. 

Kandidātam jāprot rezultatīvi darboties darbvirsmas apkārtnē. 

Viņam vai viņai jāprot organizēt datnes, darboties ar tām un direktorijiem/mapēm, jāzina kā kopēt, pārvietot un dzēst datnes un direktorijus/mapes. 

Kandidātam jāparāda, ka viņš prot strādāt ar darbvirsmas ikonām un rīkoties ar logiem. 

Kandidātam jāparāda, ka viņš prot izmantot operētājsistēmā esošās meklēšanas funkcijas, vienkāršus rediģēšanas rīkus un drukas pārvaldības iespējas.

Sadaļa

Prasmju kopa

   

Uzdevuma elements

2.1 Ievadjautājumi 

2.1.1 Pirmie soļi darbā ar datoru

2.1.1.1 

Startēt datoru.

   

   

2.1.1.2 

Pareizi izslēgt datoru.

   

   

2.1.1.3 

Restartēt datoru.

   

   

2.1.1.4 

Apskatīt datora sistēmas pamatinformāciju, piem., operētājsistēmu, procesora tipu, instalētās brīvpiekļuves (RAM) atmiņas lielumu, u.c.

   

   

2.1.1.5 

Apskatīt datora darbvirsmas konfigurāciju: datumu un laiku, ietilpības iestatījumus, darbvirsmas izspīdināšanas opcijas (piemēram, fona opcijas, ekrāna iestatījumus, ekrānsaudzētāja opcijas, u.c.).

   

   

2.1.1.6

Prast noformatēt disketi.

   

   

2.1.1.7 

Lietot pieejamo palīdzības funkciju.

2.2 Darbvirsmas apkārtne

2.2.1 Strādāt ar ikonām

2.2.1.1 

Atlasīt un pārvietot darbvirsmas ikonas.

Pazīt svarīgākās darbvirsmas ikonas, tādas kā cietais disks, direktoriju koks, direktoriji/mapes un datnes, atkritne/papīrgrozs.

Izveidot darbvirsmas īsinājumikonu vai darbvirsmas izvēlnes aizstājvārdu.

 

2.2.2 Darbs ar operētājsistēmu Windows

2.2.2.1

Pazīt darbvirsmas loga dažādās daļas: virsrakstjoslu, rīkjoslu, izvēļņu joslu, stāvokļa joslu, ritjoslu, utt.

 

 

2.2.2.2

Zināt, kā samazināt darbvirsmas logu, kā palielināt darbvirsmas logu, kā mainīt lielumu darbvirsmas logam un kā mērogot to, kā aizvērt darbvirsmas logu.

 

 

2.2.2.3

Pazīt  lietojumlogu dažādās daļas: virsrakstjoslu, rīkjoslu, izvēļņu joslu, stāvokļa joslu, ritjoslu, utt..

Pārvietot logus pa darbvirsmu.

 

 

2.2.2.4

Zināt, kā samazināt lietojumlogu, kā palielināt lietojumlogu, kā mainīt lielumu  un mērogot lietojumlogu, kā aizvērt lietojumlogu.

Kā pārvietoties starp atvērtiem logiem.

2.3 Datņu organizācija

2.3.1 Direktoriji/ mapes

2.3.1.1

Zināt datora svarīgāko direktoriju un mapju struktūru.

 

 

2.3.1.2

Izveidot direktoriju/mapi, bet pēc tam – attiecīgi apakšdirektoriju un apakšmapi.

 

 

2.3.1.3

Apskatīt direktoriju/mapi.

Apskatīt dažus direktorija/mapes atribūtus: nosaukumu, lielumu, pēdējās atjaunināšanas datumu u.c.

 

 

2.3.1.4

Mācēt pazīt visplašāk lietotos datņu tipus direktorijā/mapē, piem., tekstu apstrādes datnes, izklājlapu datnes, datu bāzu datnes, prezentāciju datnes, RTF datnes, attēlu datnes u.c.

 

 

2.3.1.5

Skatīt datņu atribūtus, piem., nosaukumu, lielumu, datnes tipu, pēdējās modificēšanas datumu u.c.

 

 

2.3.1.6

Pārdēvēt datnes un direktorijus/mapes.

 

2.3.2 Kopēt, Pārvietot, Dzēst

2.3.2.1

Atlasīt atsevišķu datni, vai atlasīt to kā daļu no kaimiņu vai nekaimiņu grupas.

 

 

2.3.2.2

Kopēt un ielīmēt datnes direktorijos/mapēs, lai radītu dublikātkopijas.

 

 

2.3.2.3

Izveidot disketē dublējumkopijas.

 

 

2.3.2.4

Lietot izgriešanas un ielīmēšanas funkcijas datņu pārvietošanai direktorijos/mapēs.

 

 

2.3.2.5

Dzēst datnes no viena vai vairākiem direktorijiem/mapēm.

 

 

2.3.2.6

Dzēst atlasītus direktorijus/mapes.

 

2.3.3 Meklēšana

2.3.3.1

Lietot atrašanas rīku, lai noteiktu datnes vai direktorija/mapes atrašanās vietu.

 

 

2.3.3.2

Meklēt pēc nosaukuma, izveidošanas datuma, datnes vai direktorija/mapes tipa u.c.

2.4 Vienkārša rediģēšana

2.4.1 Izmantot tekstu rediģēšanas lietotni

2.4.1.1

Palaist rediģēšanas lietotni vai tekstu apstrādes programmu un izveidot datni. 

 

 

2.4.1.2

Saglabāt datni direktorijā/mapē.

 

 

2.4.1.3

Saglabāt datni disketē.

 

 

2.4.1.4

Aizvērt rediģēšanas lietotni.

2.5 Drukas pārvaldība

2.5.1 Drukāšana

2.5.1.1

Prast drukāt ar instalētu printeri.

 

 

2.5.1.2

Nomainīt noklusējuma printeri instalēto printeru sarakstā.

 

 

2.5.1.3

Vērot drukas darba virzīšanos uz priekšu darbvirsmas drukas pārvaldniekā.