ECDL 3. modulis

3. modulis - Tekstu apstrāde prasa, lai kandidāts parādītu, ka viņš personālajā datorā prot lietot tekstu apstrādes lietotni.

Viņam vai viņai jāprot un jāvar veikt pamatoperācijas, kas saistītas ar teksta apstrādes dokumenta veidošanu, formatēšanu un pabeigšanu, lai to varētu tālāk izplatīt.

Kandidātam jāparāda, ka viņš prot izmantot dažas no progresīvākām tekstu apstrādes lietotņu iespējām,  piem., parastu tabulu veidošanu, attēlu izmantošanu dokumentā, objektu importēšanu, un ka viņš prot izmantot pasta sapludināšanas līdzekļus.

Sadaļa

Prasmju kopa

 

Uzdevuma elements

3.1 Ievadjautājumi

3.1.1Pirmie soļi darbā ar Tekstu apstrādi

3.1.1.1

Atvērt tekstu apstrādes lietotni.

 

 

3.1.1.2

Atvērt eksistējošu dokumentu, veikt dažas izmaiņas un saglabāt to.

 

 

3.1.1.3

Atvērt vairākus dokumentus.

 

 

3.1.1.4

Veidot jaunu dokumentu un saglabāt to.

 

 

3.1.1.5

Saglabāt eksistējošu dokumentu cietajā diskā vai disketē.

 

 

3.1.1.6

Aizvērt dokumentu.

 

 

3.1.1.7

Izmantot lietotnes palīdzības funkcijas.

 

 

3.1.1.8

Aizvērt tekstu apstrādes lietotni.

 

3.1.2.Sakārtot pamatiestatījumus

3.1.2.1

Mainīt lappušu izspīdināšanas režīmus.

 

 

3.1.2.2

Izmantot lappušu skatīšanas līdzekli lappušu palielināšanai un tālumošanai.

 

 

3.1.2.3

Modificēt darbarīku izspīdināšanu

 

3.1.3 Dokumenta izmaiņa

3.1.3.1

Saglabāt esošu dokumentu citā datnes formātā, piem., kā txt datni, rtf datni, dokumentu veidni, programmatūras tipu vai versijas numuru u.c.

 

 

3.1.3.2

Saglabāt dokumentu formātā, kas piemērots ievietošanai Web vietā.

3.2 Pamatoperācijas

3.2.1 Iespraust datus

3.2.1.1

Iespraust rakstzīmi, vārdu, teikumu vai mazu teksta fragmentu.

 

 

3.2.1.2

Izmantot komandu “ atsaukt”.

 

 

3.2.1.3

Iespraust jaunu rindkopu.

 

 

3.2.1.4

Iespraust speciālas rakstzīmes/simbolus.

 

 

3.2.1.5

Iespraust dokumentā lappuses pārtraukumu.

 

3.2.2 Atlasīit datus

3.2.2.1

Atlasīt rakstzīmi, vārdu, teikumu, rindkopu vai veselu dokumentu.

 

3.2.3 Kopēt, Pārvietot, Dzēst

3.2.3.1

Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai izveidotu teksta dublikātu dokumentā. Izmantot  izgriešanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai pārvietotu tekstu dokumentā.

 

 

3.2.3.2

Kopēt un pārvietot tekstu starp aktīviem dokumentiem.

 

 

3.2.3.3

Dzēst tekstu.

 

3.2.4 Meklēt & Aizvietot

3.2.4.1

Izmantot meklēšanas komandu, lai atrastu vārdu vai frāzi dokumentā.

 

 

3.2.4.2

Izmantot  aizvietošanas komandu, lai aizvietotu vārdu vai frāzi dokumentā.

3.3 Formatēšana

3.3.1 Teksta formatēšana

3.3.1.1

Mainīt fontus: lielumus un tipus.

 

 

3.3.1.2

Izmantot kursīvu, treknrakstu, pasvītrošanu.

 

 

3.3.1.3

Izmantot tekstā dažādas krāsas.

 

 

3.3.1.4

Izmantot līdzināšanas un taisnošanas opcijas.

 

 

3.3.1.5

Izmantot zilbjdali, kur tas ir vajadzīgs.

 

 

3.3.1.6

Teksts ar atkāpēm.

 

 

3.3.1.7

Mainīt rindstarpas.

 

 

3.3.1.8

Kopēt formatēšanu no atlasīta fragmenta vai teksta.

 

3.3.2 Vispārīgā formatēšana

3.3.2.1

Izmantot un iestatīt tabulēšanas rakstzīmes – labo, kreiso, centrālo un decimālo.

 

 

3.3.2.2

Pievienot dokumentam apmales.

 

 

3.3.2.3

Izmantot sarakstus (aizzīmētus un numurētus).

 

3.3.3 Veidnes

 

3.3.3.1

Izvēlēties piemērotu dokumenta veidni, lai to izmantotu specifiskam uzdevumam.

 

 

3.3.3.2

Strādāt veidnē ar specifisku uzdevumu.

3.4 Dokumenta izstrādes pabeigšana

3.4.1 Drukas stils un lapdale

3.4.1.1

Izmantot eksistējošos drukas stilus dokumenta veidošanai.

 

 

3.4.1.2

Iespraust dokumentā lappušu numurēšanu.

 

3.4.2 Galvenes & Kājenes

3.4.2.1

Pievienot dokumentam galvenes un kājenes.

 

 

3.4.2.2

Iespraust galvenēs un kājenēs datumu, autoru, lappušu numurus u.c.

 

 

3.4.2.3

Lietot galvenēs un kājenēs teksta formatēšanas  pamatopcijas.

 

3.4.3 Pareizrakstība & gramatika

3.4.3.1

Izmantot pareizrakstības pārbaudes programmu un veikt nepieciešamās izmaiņas.

 

 

3.4.3.2

Izmantot gramatikas līdzekļus un veikt nepieciešamās izmaiņas.

 

3.4.4 Dokumenta iestatne

3.4.4.1

Modificēt dokumenta iestatni: lappuses orientāciju, lappuses izmēru u.c.

 

 

3.4.4.2

Modificēt dokumenta malas.

3.5 Drukāšana

3.5.1 Sagatavoties drukāšanai

3.5.1.1

Priekšskatīt dokumentu.

 

 

3.5.1.2

Izmantot drukāšanas pamatopcijas.

 

 

3.5.1.3

Drukāt dokumentu no  instalēta printera.

3.6 Progresīvākas iespējas

3.6.1 Tabulas

3.6.1.1

Izveidot standarttabulas.

 

 

3.6.1.2

Mainīt šūnu atribūtus: formatēšanu, šūnu lielumu, krāsu u.c.

 

 

3.6.1.3

Iespraust un dzēst kolonnas un rindiņas.

 

 

3.6.1.4

Pievienot tabulai apmales.

 

 

3.6.1.5

Izmantot tabulas formatēšanas automātiskos līdzekļus.

 

3.6.2 llustrācijas & attēli

3.6.2.1

Pievienot dokumentam attēlu vai grafikas datni.

 

 

3.6.2.2

Pievienot dokumentam autoveidošanas līdzekļus: līniju krāsu maiņu, krāsu pildījumu maiņu.

 

 

3.6.2.3

Pārvietot attēlus vai pārvilktus objektus dokumentā.

 

 

3.6.2.4

Mainīt grafikas lielumu.

 

3.6.3 Objektu importēšana

3.6.3.1

Importēt dokumentā izklājlapu.

 

 

3.6.3.2

Importēt dokumentā attēlu datni, diagrammu vai grafiku.

 

3.6.4 Pasta sapludināšana

3.6.4.1

Izveidot pasta sarakstu vai kādu citu datni, ko varētu izmantot pasta sapludināšanai.

 

 

3.6.4.2

Sapludināt pasta sarakstu ar vēstules dokumentu vai iezīmju dokumentu.