ECDL 4. modulis

4. modulis - Izklājlapas prasa, lai kandidāts saprastu izklājlapu pamatjēdzienus un varētu izmantot  izklājlapu lietotnes personālajā datorā.

Viņam vai viņai jāsaprot un jāvar veikt pamatoperācijas, kas saistītas ar izklājlapu izveidošanu, formatēšanu un izmantošanu.

Kandidātam jāvar veikt matemātiskas un loģiskas standartoperācijas, izmantojot pamatformulas un funkcijas.

Kandidātam jāparāda, ka viņš prot izmantot dažas no progresīvākām izklājlapu lietotnēm, piem., objektu importēšanu, grafiku un diagrammu veidošanu.

Sadaļa

Prasmju kopa

 

Uzdevuma elements

4.1 Ievadjautājumi

4.1.1 Pirmie soļi darbā ar izklājlapām

4.1.1.1

Atvērt izklājlapas lietotni.

 

 

4.1.1.2

Atvērt eksistējošu izklājlapu – izdarīt dažas izmaiņas un saglabāt to.

 

 

4.1.1.3

Atvērt vairākas izklājlapas.

 

 

4.1.1.4

Izveidot jaunu izklājlapu un saglabāt to.

 

 

4.1.1.5

Saglabāt esošu izklājlapu cietajā diskā vai disketē.

 

 

4.1.1.6

Aizvērt izklājlapu.

 

 

4.1.1.7

Izmantot lietotnes palīdzības funkcijas.

 

 

4.1.1.8

Aizvērt izklājlapas lietotni.

 

4.1.2 Sakārtot pamat iestatījumus

4.1.2.1

Mainīt izklājlapas skatīšanas režīmu.

 

 

4.1.2.2

Izmantot lappušu skatīšanas līdzekli lappušu palielināšanai un tālumošanai.

 

 

4.1.2.3

Mainīt rīkjoslas izspīdināšanu.

 

4.1.3 Dokumenta izmaiņa

4.1.3.1

Saglabāt esošu izklājlapu citā datnes formātā, piem., kā txt datni, dokumenta veidni, programmatūras tipu vai versijas numuru.

 

 

4.1.3.2

Saglabāt dokumentu formātā, kas piemērots ievietošanai Web vietā.

4.2 Pamatoperācijas

4.2.1 Iespraust datus

4.2.1.1

Ievadīt šūnā skaitļus.

 

 

4.2.1.2

Ievadīt šūnā tekstu.

 

 

4.2.1.3

Ievadīt šūnā simbolus vai speciālas rakstzīmes.

 

 

4.2.1.4

Ievadīt šūnā vienkāršas formulas.

 

 

4.2.1.5

Izmantot komandu “ atsaukt”.

 

4.2.2 Atlasīt datus

4.2.2.1

Atlasīt šūnu vai virkni kaimiņu vai nekaimiņu šūnu.

 

 

4.2.2.2

Atlasīt rindiņu vai kolonnu. Atlasīt virkni kaimiņu vai nekaimiņu rindiņu vai kolonnu.

 

4.2.3 Kopēt, Pārvietot, Dzēst

4.2.3.1

Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai izveidotu šūnu satura dublikātu citā darblapas vietā.

 

 

4.2.3.2

Izmantot izgriešanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai pārvietotu šūnu saturu darblapā.

 

 

4.2.3.3

Pārvietot šūnu saturu starp aktīvām darblapām.

 

 

4.2.3.4

Pārvietot šūnu saturu starp aktīvām izklājlapām.

 

 

4.2.3.5

Dzēst šūnu saturu atlasītai šūnu virknei.

 

4.2.4 Meklēt un Aizvietot

4.2.4.1

Izmantot meklēšanas komandu, lai atrastu specifisku šūnas saturu.

 

 

4.2.4.2

Izmantot aizvietošanas komandu, lai aizvietotu specifisku šūnas saturu.

 

4.2.5 Rindiņas un kolonnas

4.2.5.1

Iespraust rindiņas un kolonnas.

 

 

4.2.5.2

Mainīt kolonnas platumu un rindiņas augstumu.

 

 

4.2.5.3

Dzēst atlasītas rindiņas un kolonnas.

 

4.2.6 Datu kārtošana

4.2.6.1

Kārtot atlasītus datus augošā vai dilstošā skaitliskā kārtībā.

 

 

4.2.6.2

Kārtot atlasītus datus augošā vai dilstošā alfabētiskā kārtībā.

4.3 Formulas un funkcijas

4.3.1 Aritmētiskās un loģiskās formulas

4.3.1.1

Izmantot aritmētiskās un loģiskās pamatformulas, lai izklājlapās izdarītu saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

 

 

4.3.1.2

Pazīt kļūdu standartpaziņojumus, kas saistīti ar formulu izmantošanu.

 

 

4.3.1.3

Izmantot automātiskās aizpildīšanas līdzekli/kopēšanas apdarināšanas līdzekli, lai kopētu vai palielinātu datu ieejas.

 

 

4.3.1.4

Saprast un izmantot relatīvu norādi uz šūnām formulās vai funkcijās.

 

 

4.3.1.5

Saprast un izmantot absolūto norādi uz šūnām formulās vai funkcijās.

 

4.3.2 Darbs ar funkcijām

4.3.2.1

Izmantot summēšanas funkciju.

 

 

4.3.2.2

Izmantot vidējā aritmētiskā funkciju.

4.4 Formatēšana

4.4.1Formātēt šūnas-skaitļus

4.4.1.1

Formatēt šūnas, lai izspīdinātu dažādus skaitļu stilus : decimālo zīmju skaitu, nuļļu skaitu pēc decimālā komata, vai skaitļi ir ar punktiem, kas norāda tūkstošus, vai bez tiem.

 

 

4.4.1.2

Formatēt šūnas, lai izspīdinātu dažādus datumu stilus.

 

 

4.4.1.3

Formatēt šūnas, lai izspīdinātu dažādu valūtu simbolus.

 

 

4.4.1.4

Formatēt šūnas, lai izspīdinātu skaitļus kā procentus.

 

4.4.2 Formatēt šūnas-tekstu

4.4.2.1

Izmainīt teksta lielumu. Formatēt tekstu: treknrakstā, kursīvā, dažādos fontu tipos.

 

 

4.4.2.2

Mainīt tekstā fontu krāsu.

 

 

4.4.2.3

Sakārtot teksta orientāciju.

 

4.4.3 Formatēt šūnas-šūnu virknes

4.4.3.1

Centrēt un izlīdzināt šūnu saturu atlasītai šūnu virknei: līdzināt pa kreisi un pa labi, uz augšu un uz apakšu.

 

 

4.4.3.2

Pievienot apmales atlasītai šūnu virknei.

 

4.4.4 Pareizrakstība

4.4.4.1

Izmantot pareizrakstības pārbaudes programmu un nepieciešamās vietās veikt izmaiņas.

 

4.4.5 Dokumenta iestatīšana

4.4.5.1

Mainīt dokumenta malu iestatījumus.

 

 

4.4.5.2

Sakārtot dokumenta iestatījumu, lai tas atbilstu vienai lappusei.

 

 

4.4.5.3

Pievienot galveni un kājeni.

 

 

4.4.5.4

Mainīt dokumenta orientāciju- portretorientāciju, ainavorientāciju, lappuses lielumu u.c.

4.5 Drukāšana

4.5.1 Vienkāršu izklājlapu dokumentu drukāšana

4.5.1.1

Izmantot drukāšanas pamatopcijas.

 

 

4.5.1.2

Priekšskatīt izklājlapu.

 

 

4.5.1.3

Izdrukāt izklājlapu vai darblapu.

 

 

4.5.1.4

Izdrukāt darblapas daļu vai iepriekš noteiktu šūnu virkni.

4.6 Progresīvākas iespējas

4.6.1 Objektu importēšana

4.6.1.1

Importēt objektus izklājlapā: attēlu datnes, grafikas, teksta datnes u.c.

 

 

4.6.1.2

Pārvietot un manīt lielumu importētiem objektiem izklājlapā.

 

4.6.2 Diagrammas un grafikas

4.6.2.1

Izveidot dažādus diagrammu un grafiku tipus no izklājlapu attēliem, lai analizētu datus, tā saucamās sektoru diagrammas, stabiņu diagrammas, joslu diagrammas.

 

 

4.6.2.2

Rediģēt vai mainīt diagrammu vai grafiku: pievienot virsrakstu vai iezīmi, izmainīt mērogu. Mainīt krāsas diagrammai vai grafikai.

 

 

4.6.2.3

Mainīt diagrammas tipu.

 

 

4.6.2.4

Pārvietot un dzēst diagrammas un grafikus.