ECDL 5. modulis

5. modulis - Datu bāzes/Datņu sistēmas prasa, lai kandidāts saprastu datu bāzu pamatjēdzienus un varētu izmantot datu bāzi personālajā datorā.

Modulis ir sadalīts divās daļās; pirmā daļa pārbauda kandidāta spējas projektēt un izveidot vienkāršu datu bāzi, izmantojot standarta datu bāzes pakotni; otrā daļa prasa, lai kandidāts prastu pierādīt, ka viņš vai viņa prot iztvert informāciju no eksistējošas datu bāzes, izmantojot tos vaicājumu, atlases  un kārtošanas līdzekļus, kādi datu bāzē ir paredzēti.

Kandidātam arī jāprot veidot un modificēt pārskatus.

Sadaļa Prasmju kopa   Uzdevuma elements
5.1 Ievadjautājumi 5.1.1 Pirmie soļi darbā ar datu bāzēm 5.1.1.1 Atvērt datu bāzes lietotni.
    5.1.1.2 Atvērt eksistējošu datu bāzi, kam ir noklusējuma izkārtojums.
    5.1.1.3 Mainīt ierakstus eksistējošā datu bāzē un saglabāt tos.
    5.1.1.4 Saglabāt datu bāzi cietajā diskā vai disketē.
    5.1.1.5 Aizvērt datu bāzi.
    5.1.1.6 Izmantot lietotnes palīdzības funkcijas
  5.1.2 Sakārtot pamatiestatījumus 5.1.2.1 Mainīt skatīšanas režīmus.
    5.1.2.2 Modificēt rīkjoslas izspīdināšanu.
5.2 Izveidot datu bāzi 5.2.1 Pamatdarbības 5.2.1.1 Projektēt un izveidot datu bāzi.
    5.2.1.2 Izveidot tabulu ar laukiem un atribūtiem.
    5.2.1.3 Kuģot pa tabulu.
    5.2.1.4 Ievadīt tabulā datus.
  5.2.2 Definēt atslēgas 5.2.2.1 Definēt primāro atslēgu.
    5.2.2.2 Iestatīt indeksu.
  5.2.3 Tabulas projektēšana 5.2.3.1 Modificēt tabulas izkārtojuma atribūtus.
    5.2.3.2 Modificēt lauku atribūtus.
  5.2.4 Datu bāzes atjaunināšana 5.2.4.1 Modificēt datus tabulā.
    5.2.4.2 Dzēst datus tabulā.
    5.2.4.3 Pievienot datu bāzei ierakstus.
    5.2.4.4 Dzēst ierakstus datu bāzē.
5.3 Formu izmantošana 5.3.1 Izveidot formu 5.3.1.1 Izveidot vienkāršu formu.
    5.3.1.2 Ievadīt datus datu bāzē, izmantojot vienkāršas formas.
  5.3.2 Modificēt formu izklājumu 5.3.2.1 Formatēt tekstu.
    5.3.2.2 Mainīt fona krāsas formas izklājumā.
    5.3.2.3 Importēt formā attēlu vai grafikas datni.
    5.3.2.4 Mainīt objektu izvietojumu formas izkārtojumā.
5.4 Iztvert informāciju 5.4.1 Pamatoperācijas 5.4 1.1 Ielādēt vai ieiet eksistējošā datubāzē.
    5.4.1.2 Atrast ierakstu pēc dotā kritērija.
    5.4.1.3 Izveidot vienkāršu vaicājumu.
    5.4.1.4 Izveidot vaicājumu pēc vairākiem kritērijiem.
    5.4.1.5 Saglabāt vaicājumu.
    5.4.1.6 Pievienot filtrus.
    5.4.1.7 Izmest filtrus.
  5.4.2 Detalizēt vaicājumu 5.4.2.1 Pievienot vaicājumam laukus.
    5.4.2.2 Izmest laukus no vaicājuma.
  5.4.3 Atlasīt un kārtot 5.4.3.1 Atlasīt un kārtot datus pēc noteikta kritērija.
    5.4.3.2 Atlasīt un kārtot datus, balstoties uz parastiem loģiskiem operatoriem.
5.5 Pārskatveidošana 5.5.1 Veidot pārskatus 5.5.1.1 Attēlot atlasītus datus noteiktā secībā displeja ekrānā un pārskatos.
    5.5 1.2 Modificēt pārskatu.
    5.5.1.3 Veidot un pieskaņot galvenes un kājenes.
    5.5.1.4 Sagrupēt datus kopējo izmaksu pārskatos, atsevišķu summu pārskatos u.c.