ECDL 6. modulis

6. modulis - Prezentācija prasa, lai kandidāts parādītu izpratni un prasmi prezentāciju līdzekļu izmantošanā personālajos datoros.

Kandidātam jāprot veikt pamatuzdevumus, piem., veidot, formatēt un sagatavot izspīdināšanai un izplatīšanai prezentācijas.

Kandidātam jāprot izveidot dažādas prezentācijas dažādām mērķauditorijām un dažādām situācijām.

Kandidātam jāprot veikt pamatoperācijas ar grafikām un diagrammām, kā arī izmantot dažādas slīdu skates iespējas.

Sadaļa Prasmju kopa   Uzdevuma elements
6.1 Ievadjautājumi 6.1.1 Pirmie soļi darbā ar prezentāciju līdzekļiem 6.1.1.1 Atvērt prezentācijas lietotni.
    6.1.1.2 Atvērt eksistējošu prezentācijas dokumentu, modificēt un saglabāt to.
    6.1.1.3 Atvērt vairākus dokumentus.
    6.1.1.4 Saglabāt eksistējošu prezentāciju cietajā diskā vai disketē.
    6.1.1.5 Aizvērt prezentācijas dokumentu.
    6.1.1.6 Izmantot lietotnes palīdzības funkciju.
    6.1.1.7 Aizvērt prezentācijas lietotni.
  6.1.2 Sakārtot pamatiestatījumus 6.1.2.1 Mainīt izspīdināšanas režīmus.
    6.1.2.2 Izmantot lappuses skatīšanas palielināšanas līdzekli/ tālumošanas līdzekli.
    6.1.2.3 Modificēt rīkjoslas izspīdināšanu.
  6.1.3 Dokumentu apmaiņa 6.1.3.1 Saglabāt eksistējošu prezentāciju cita formāta datnē: rtf datnē, prezentāciju veidnē, attēlu datnē, programmatūras tipa vai versijas tipa datnē u.c.
    6.1.3.2 Saglabāt prezentāciju formātā, kas piemērots ievietošanai Web vietā.
6.2 Pamatoperācijas 6.2.1 Izveidot prezentāciju 6.2.1.1 Izveidot jaunu prezentāciju.
    6.2.1.2 Izvēlēties piemērotu automātisku slīdu izklājumu formātu individuāliem slīdiem, piem., virsraksta slīdu, organizējošo diagrammu, diagrammu un tekstu, aizzīmētos sarakstus u.c.
    6.2.1.3 Modificēt slīdu izklājumu.
    6.2.1.4 Pievienot tekstu.
    6.2.1.5 Pievienot attēlu no attēlu bibliotēkas.
    6.2.1.6 Izmantot pamatslīdu.
  6.2.2 Kopēt, Pārvietot, Dzēst tekstu 6.2.2.1 Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai izveidotu teksta dublikātu prezentācijā vai aktīvajās prezentācijās.
    6.2.2.2 Izmantot izgriešanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai pārvietotu tekstu prezentācijā vai aktīvajās prezentācijās.
    6.2.2.3 Dzēst atlasītu tekstu.
  6.2.3 Kopēt, Pārvietot, Dzēst attēlus 6.2.3.1 Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai izveidotu attēla dublikātu prezentācijā vai aktīvajās prezentācijās.
    6.2.3.2 Izmantot izgriešanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai pārvietotu attēlu prezentācijā vai aktīvajās prezentācijās.
    6.2.3.3 Dzēst attēlu.
  6.2.4 Kopēt, Pārvietot, Dzēst slīdus 6.2.4.1 Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus lai izveidotu slīda dublikātu prezentācijā vai aktīvajās prezentacijās.
    6.2.4.2 Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai pārvietotu slīdu prezentācijā vai aktīvajās prezentācijās.
    6.2.4.3 Pārkārtot slīdus prezentācijā.
    6.2.4.4 Dzēst slīdu/slīdus prezentācijā.
6.3 Formatēšana 6.3.1 Formatēt tekstu 6.3.1.1 Mainīt fonta tipu.
    6.3.1.2 Izmantot tekstā kursīvu, treknrakstu, pasvītrošanu un reģistrmaiņu.
    6.3.1.3 Izmantot teksta ieēnošanu, apakšrakstu un augšrakstu.
    6.3.1.4 Iekrāsot teksta fontu dažādās krāsās.
    6.3.1.5 Iecentrēt tekstu, izlīdzināt tekstu: pa kreisi un pa labi, uz augšu un uz apakšu.
    6.3.1.6 Sakārtot rindstarpas.
    6.3.1.7 Mainīt sarakstā aizzīmju/ciparu tipu.
  6.3.2 Modificēt teksta lodziņus 6.3.2.1 Mainīt lielumu teksta lodziņiem un pārvietot tos slīdā.
    6.3.2.2 Iestatīt teksta lodziņa līniju biezumus, stilu un krāsas.
6.4.Grafika un diagrammas 6.4.1 Zīmētie objekti 6.4.1.1 Pievienot slīdam dažādus līniju tipus.
    6.4.1.2 Pārvietot līnijas slīdā.
    6.4.1.3 Mainīt platumu līniju krāsai/ līniju modificēšanai.
    6.4.1.4 Pievienot slīdam dažādu veidojumus: četrstūrus, riņķa līnijas u.c.
    6.4.1.5 Rotēt vai apgriezt otrādi zīmētu objektu slīdā.
    6.4.1.6 Mainīt veidojuma atribūtus: veidojuma krāsu, līniju tipu.
    6.4.1.7 Ieēnot veidojumu.
  6.4.2 Diagrammas 6.4.2.1 Veidot organizējošo diagrammu.
    6.4.2.2 Modificēt organizējošās diagrammas struktūru.
    6.4.2.3 Veidot dažādas diagrammas: joslu diagrammas, sektoru diagrammas u.c.
  6.4.3 Attēli & citi objekti 6.4.3.1 Importēt attēlus no citām datnēm.
    6.4.3.2 Mainīt attēla lielumu un pārvietot to pa slīdu.
    6.4.3.3 Importēt slīdā citus objektus: tekstu, izklājlapas, tabulas, diagrammas vai grafiskas datnes.
    6.4.3.4 Kopēt importētu objektu pamatslīdā.
    6.4.3.5 Pievienot objektam apmales.
6.5 Drukāšana un izplatīšana 6.5.1 Slīdu iestatīšana 6.5.1.1 Izvēlēties slīdu prezentācijai piemērotu izvadformu: projekcijas aparātu, reklāmlapu, 35 mm slīdus, ekrāndemonstrāciju.
    6.5.1.2 Mainīt slīdu orientāciju: ainavorientāciju vai portretorientāciju.
  6.5.2.Sagatavoties izplatīšanai 6.5.2.1 Pievienot norādījumus slīdu prezentētājam.
    6.5.2.2 Sanumurēt slīdus.
    6.5.2.3 Izmantot pareizrakstības pārbaudes programmu un veikt vajadzīgās izmaiņas.
  6.5.3 Drukāšana 6.5.3.1 Priekšskatīt prezentācijas dokumentu kā slīdu, kontūru, slīdu kārtotāju vai norādījumus.
    6.5.3.2 Izdrukāt slīdus dažādos skatījumos un izvada formātos.
6.6 Slīdu skates efekti 6.6.1 Iepriekšparedzēta animācija 6.6.1.1 Pievienot slīdiem iepriekšparedzētus animācijas efektus.
    6.6.1.2 Mainīt iepriekšparedzētos animācijas efektus.
  6.6.2 Pārejas 6.6.2.1 Pievienot slīdu pārejas efektus.
6.7 Skatīt slīdu skati 6.7.1 Prezentācijas nodošana 6.7.1.1 Sākt slīdu skati no jebkura slīda.
    6.7.1.2 Izmantot ekrāna navigācijas līdzekļus.
    6.7.1.3 Paslēpt slīdus.