ECDL 7. modulis

7. modulis - Informācija un komunikācija ir sadalīts divās daļās.

Pirmā daļa – Informācija - prasa, lai kandidāts varētu veikt tīmeklī meklēšanas uzdevumus, izmantojot  tīmekļa pārlūkprogrammu un pieejamos meklētājprogrammu līdzekļus, izveidot grāmatzīmes meklēšanas rezultātiem un izdrukāt Web lappuses un meklēšanas pārskatus.

Otrā daļa – Komunikācija prasa, lai kandidāts prastu izmantot elektroniskā pasta programmatūru, lai varētu nosūtīt un saņemt ziņojumus, lai prastu piesaistīt ziņojumam dokumentus vai datnes un lai prastu organizēt un pārvaldīt mapes un direktorijus elektroniskā pasta programmatūrā.

Sadaļa

Prasmju kopa

 

Uzdevuma elements

7.1 Ievad jautājumi

7.1.1 Pirmie soļi darbā ar Internetu

7.1.1.1

Atvērt tīmekļa pārlūkošanas lietotni.

 

 

7.1.1.2

Saprast tīmekļa adreses izveidošanu un tās struktūru.

 

 

7.1.1.3

Izspīdināt iegūto tīmekļa lappusi.

 

 

7.1.1.4

Mainīt tīmekļa pārlūkprogrammas mājas lapu/ sākumlapu.

 

 

7.1.1.5

Saglabāt tīmekļa lappusi kā datni.

 

 

7.1.1.6

Izmantot lietotnes palīdzības funkcijas.

 

 

7.1.1.7

Aizvērt tīmekļa pārlūkošanas lietotni.

 

7.1.1 Sakārtot pamatiestatījumus

7.1.2.1

Mainīt skatīšanas/ izspīdināšanas režīmus.

 

 

7.1.2.2

Modificēt rīkjoslas izspīdināšanu.

 

 

7.1.2.3

Izspīdināt attēlus tīmekļa lappusē.

 

 

7.1.2.4

Neielādēt attēlu datnes tīmekļa lappusē.

7.2 Navigācija pa tīmekli

7.2.1 Piekļuve tīmekļa adresei

7.2.1.1

Atvērt URL (vienotu resursu vietrādi) un savākt datus.

 

 

7.2.1.2

Atvērt hipersaiti vai attēla saiti un atgriezties uz sākotnējo lappusi.

 

 

7.2.1.3

Pārlūkot specifisku vietu un savākt datus.

7.3 Meklēšana tīmeklī

7.3.1 Meklētājprogrammas izmantošana

7.3.1.1

Definēt meklēšanas prasības.

 

 

7.3.1.2

Izmantot meklēšanā atslēgvārdu.

 

 

7.3.1.3

Izmantot  meklēšanā parastus loģiskus operatorus.

 

7.3.2 Drukāšana

7.3.2.1

Modificēt lappuses iestatījuma opcijas.

 

 

7.3.2.2

Drukāt tīmekļa lappusi, izmantojot drukāšanas pamatopcijas.

 

 

7.3.2.3

Piestādīt meklēšanas pārskatu kā drukātu dokumentu.

7.4 Grāmatzīmes

7.4.1 Izveidot grāmatzīmi

7.4.1.1

Atvērt ar grāmatzīmi iezīmētu tīmekļa lappusi.

 

 

7.4.1.2

Iezīmēt tīmekļa lappusi ar grāmatzīmi.

 

 

7.4.1.3

Pievienot tīmekļa lappuses grāmatzīmju mapei.

7.5 Ievadjautājumi

7.5.1 Pirmie soļi darbā ar elektronisko pastu

7.5.1.1

Atvērt elektroniskā pasta lietotni.

 

 

7.5.1.2

Atvērt pasta iesūtni specificētam lietotājam.

 

 

7.5.1.3

Atvērt pasta ziņojumu.

 

 

7.5.1.4

Aizvērt elektroniskā pasta lietotni.

 

 

7.5.1.5

Izmantot lietotnes palīdzības funkcijas.

 

7.5.2 Sakārtot pamatiestatījumus

7.5.2.1

Mainīt izspīdināšanas režīmus.

 

 

7.5.2.2

Modificēt rīkjoslas izspīdināšanu.

7.6 Ziņojumapmaiņa

7.6.1 Sūtīt ziņojumu

7.6.1.1

Izveidot jaunu ziņojumu.

 

 

7.6.1.2

Iespraust pasta adresi laukā “mail to”.

 

 

7.6.1.3

Iespraust virsrakstu laukā “subject”.

 

 

7.6.1.4

Pievienot ziņojumam automātisku parakstu.

 

 

7.6.1.5

Ja tas ir pieejams, izmantot pareizrakstības pārbaudes līdzekli.

 

 

7.6.1.6

Piesaistīt ziņojumam datni.

 

 

7.6.1.7

Sūtīt ziņojumu ar augstu/zemu prioritāti.

 

7.6.2 Kopēt, Pārvietot, Dzēst

7.6.2.1

Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai izveidotu teksta dublikātu ziņojumā vai citā aktīvā ziņojumā.

 

 

7.6.2.2

Izmantot kopēšanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai pārvietotu tekstu ziņojumā vai citā aktīvā ziņojumā.

 

 

7.6.2.3

Izmantot izgriešanas un ielīmēšanas līdzekļus, lai ziņojumā iespraustu tekstu no kāda cita avota.

 

 

7.6.2.4

Dzēst tekstu ziņojumā.

 

 

7.6.2.5

Dzēst ziņojumam piesaistīto datni.

 

7.6.3 Izlasīt ziņojumu

7.6.3.1

Savākt vai atvērt pastu.

 

 

7.6.3.2

Iezīmēt/izgaismot ziņojumu pasta mapē.

 

 

7.6.3.3

Izmantot pasta atkritni.

 

 

7.6.3.4

Atvērt un saglabāt piesaistīto datni.

 

7.6.4 Atbilde ziņojumam

7.6.4.1

Izmantot funkciju “Atbildēt tikai sūtītājam”.

 

 

7.6.4.2

Izmantot funkciju “Atbildēt visiem”.

 

 

7.6.4.3

Atbildēt, iespraužot sākotnējo ziņojumu.

 

 

7.6.4.4

Atbildēt, neiespraužot sākotnējo ziņojumu.

 

 

7.6.4.5

Pārsūtīt ziņojumu.

7.7 Adresēšana

7.7.1 Adrešu grāmatu izmantošana

7.7.1.1

Pievienot adrešu sarakstam pasta adresi.

 

 

7.7.1.2

Dzēst no adrešu saraksta pasta adresi.

 

 

7.7.1.3

Izveidot jaunu adrešu sarakstu/ izplatīšanas sarakstu.

 

 

7.7.1.4

Atjaunināt adrešu grāmatu pēc ienākošā pasta.

 

7.7.2 Ziņojumi uz vairākām adresēm

7.7.2.1

Atbildēt uz ziņojumu, izmantojot izplatīšanas sarakstu.

 

 

7.7.2.2

Pārkopēt ziņojumu uz citu adresi.

 

 

7.7.2.3

Izmantot aklkopēšanas līdzekli.

7.8 Ziņojumu pārvaldība

7.8.1 Ziņojumu organizēšana

7.8.1.1

Ziņojuma meklēšana.

 

 

7.8.1.2

Veidot jaunu pasta mapi.

 

 

7.8.1.3

Dzēst ziņojumu.

 

 

7.8.1.4

Pārvietot ziņojumu uz jaunu pasta mapi.

 

 

7.8.1.5

Sakārtot ziņojumus pēc vārdiem, pēc tematiem, pēc datumiem u.c.