1. Modulis - Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni


  2. Modulis - Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm


  3. Modulis - Tekstu apstrāde


  4. Modulis - Izklājlapas


  5. Modulis - Datu bāzes


  6. Modulis - Prezentācija


  7. Modulis - Informācija un komunikācija