1. Pirmie soļi pie datora


 2. Teksta redaktors Microsoft Word

  1. KAS IR MICROSOFT WORD 2000?

  2. MICROSOFT WORD 2000 VIDE

   1. Ms Word atvēršana

   2. Word darba logs

   3. Peles rādītājs un teksta kursors

   4. Programmas Ms Word aizvēršana

  3. TEKSTA IEVADE UN VIENKĀRŠA REDIĢĒŠANA

   1. Teksta rakstīšana

   2. Teksta rediģēšana

    1. Simbolu izmešana (dzēšana)

    2. Simbolu aizvietošana un ievietošana

   3. Teksta kontroles līdzekļi

    1. Pareizrakstības pārbaude

    2. Automātiskā pareizrakstības pārbaude

    3. Pareizrakstības kļūdu labošana

    4. Automātiska labošana ar Auto Correct

   4. Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešanai jaunā rindā

   5. Skats uz uzrakstīto tekstu

   6. Drukas priekšapskates režīms Print Preview

   7. Dokumenta aizvēršana

   8. Dokumenta saglabāšana

   9. Dokumenta atvēršana

   10. Dokumenta izdrukāšana

  4. DARBS AR TEKSTA APGABALIEM

   1. Teksta iezīmēšana

    1. Viena vārda iezīmēšana

    2. Vienas teksta rindas iezīmēšana

    3. Vienas rindkopas iezīmēšana

    4. Patvaļīgi gara teksta apgabala iezīmēšana

    5. Visa teksta iezīmēšana

   2. Teksta izmešana (dzēšana)

   3. Teksta pārvietošana

    1. Teksta izgriešana

    2. Starpliktuve (clipboard)

    3. Teksta ievietošana

   4. Teksta dublēšana

   5. Teksta pārvilkšana vai dublēšana ar peli

   6. Izpildītās darbības atsaukšana

  5. DOKUMENTA IZSKATA MAINĪŠANA

   1. Rakstzīmju izskata mainīšana

    1. Teksta uzrakstīšanas veida mainīšana

    2. Teksta fonta, fonta izmēra un fonta stila mainīšana

    3. Teksta formatēšana ar formatēšanas rīku joslas pogām

    4. Teksta formāta kopēšana

    5. Teksta formatēšana, izmantojot dialoga logu Font

   2. Rindkopu noformēšana

    1. Rindkopas noformēšana, izmantojot formatēšanas rīku rindu un horizontālo mēroglineālu

     1. Rindkopas teksta izlīdzināšana

     2. Teksta atkāpes no lapas malām

     3. Horizontālā mēroglineāla marķieri

    2. Rindkopas noformēšana, izmantojot dialoga logu Paragraph

   3. Ietvari (ierāmējumi), ēnojumi un to veidošana ar komandu Format/Borders and Shading

    1. Lapiņa Borders

    2. Lapiņa Page Border

    3. Lapiņa Shading

   4. Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana

    1. Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana, izmantojot formatēšanas rīku joslas pogas

    2. Rindkopu automātiska numurēšana un marķēšana, izmantojot dialoga logu Bullets and Numbering

     1. Lapiņa Bulleted

     2. Lapiņa Numbered

     3. Lapiņa Outline Numbered

   5. Lappuses formatēšana

    1. Lappuses iekārtojums

    2. Lappuses parametru izvēle, izmantojot mēroglineālus

    3. Lappuses parametru izvēle, izmantojot dialoga logu Page Setup

     1. Lapiņa Paper Size

     2. Lapiņa Margins

     3. Lapiņa Paper Source

     4. Lapiņa Layout

    4. Lappušu numurēšana

    5. Lappušu numurēšanas atcelšana

   6. Lappuses augšējais un apakšējais uzraksts (Header, Footer)

  6. OBJEKTU IEVIETOŠANA TEKSTĀ

   1. Simbolu ievietošana tekstā

   2. Atsauces

   3. Failu ievietošana dokumentā

   4. Saistītie objekti un to ievietošana

  7. TABULĀCIJA

   1. Noklusētā tabulācija

   2. Tabulācijas pieturzīmju veidi un uzstādīšana

    1. Tabulācijas pieturzīmju veidi

    2. Tabulācijas uzstādīšana

     1. Tabulācijas pieturzīmju uzstādīšana, izmantojot lineālu

     2. Tabulācijas uzstādīšana, izmantojot Tabs dialoga logu

   3. Tabulācijas izmantošana un tās lietošanas veidi

  8. TABULAS

   1. Tabulas izveidošana

    1. Tabulas izveidošana ar standarta rīku pogu

    2. Tabulas izveidošana ar komandu

    3. Tabulas izveidošana ar zīmēšanu

   2. Tabulas elementi

    1. Kontūrlīnijas (Borders) un palīglīnijas (Gridlines)

    2. Beigu marķējumi

    3. Šūnas malas

    4. Tabulas pārvietošanas un izmēru mainīšanas rīki

   3. Darbs ar izveidotu tabulu

    1. Kursora pārvietošana tabulā

    2. Tabulas iezīmēšana

    3. Tabulas rediģēšana

    4. Rindu un kolonnu skaits

     1. Rindu pievienošana

     2. Kolonnu pievienošana

     3. Rindu un kolonnu likvidēšana (izmešana)

    5. Šūnu pievienošana un izmešana

     1. Atsevišķas šūnas pievienošana

     2. Šūnu izmešana

    6. Šūnu sadalīšana un apvienošana

    7. Kolonnu platums un rindu augstums

     1. Kolonnu platums

     2. Rindu augstums

    8. Teksta izlīdzinājums un izvietojums šūnās

   4. Tabulas formatēšana

    1. Tabulas formatēšana, izmantojot komandu Table/Table Properties

    2. Tabulas formatēšana, izmantojot Tables and Borders  rīku joslas pogas

  9. ATTĒLU IEVIETOŠANA

   1. Komandu īss raksturojums

   2. ClipArt

    1. Insert ClipArt programmas logs

    2. Objektu grupas

    3. Objektu saraksti

    4. Objekta izvēle

     1. Objekta priekšapskate

     2. Objektu ievietošana dokumentā

   3. Attēlu ievietošana no izvēlētā faila

   4. Attēlu iegūšana ar pievienota skenera vai digitālās kameras palīdzību

   5. Ievietoto attēlu apstrāde

    1. Attēla izvēle

    2. Attēla izmešana

    3. Attēla lieluma mainīšana

    4. Rīku josla Picture

     1. Jauna attēla ievietošana

     2. Krāsu regulēšana

     3. Attēla malu apgriešana

     4. Attēla ierāmēšana

     5. Caurspīdīguma izveidošana

     6. Teksta novietojuma veids ap attēlu

    5. Attēla pārvietošana

  10. ZĪMĒŠANA MICROSOFT OFFICE PROGRAMMĀS

   1. Formu grupu joslas

   2. Objektu zīmēšana

    1. Rīka izvēle

    2. Objekta izveidošana

    3. Līnijas zīmēšana

    4. Divdimensiju objektu zīmēšana

    5. Objektu zīmēšana, izmantojot sagataves (AutoShapes)

    6. Brīvas formas objektu zīmēšana

     1. Liektas līnijas zīmēšana

     2. Zīmēšana ar "brīvu roku"

     3. Zīmēšanas rīks Freeform

      1. Lauztas līnijas zīmēšana

      2. Zīmēšana ar "brīvu roku"

      3. No divu tipu līnijām veidota figūra

   3. Objektu izvēle

    1. Viena objekta izvēle

    2. Vairāku atsevišķu objektu vienlaicīga izvēle

    3. Vairāku blakus esošu objektu vienlaicīga izvēle

   4. Objektu dzēšana

   5. Objektu pārvietošana

   6. Objekta izmēru maiņa, izmantojot peli

   7. Objekta formas maiņa

    1. Citas formas izvēle

    2. Atsevišķu objekta sastāvdaļu mainīšana

    3. Loka garuma maiņa

    4. Punktu labošana

   8. Objekta pagriešana

    1. Objekta pagriešana par 90o

    2. Spoguļattēls

    3. Objekta pagriešana ar peli

   9. Kopēšana

   10. Objekti ar tekstu

    1. Teksta rāmīši

    2. Norādes

    3. Teksta pievienošana objektiem

  11. OBJEKTU NOFORMĒŠANA

   1. Objekta kontūrlīnijas noformēšana

    1. Līnijas krāsas maiņa

    2. Atkārtota krāsas izvēle

    3. Līnijas veids un biezums

    4. Raustītas līnijas

    5. Bultiņas un citu veidu līniju gali

   2. Objekta aizpildījums

    1. Aizpildījuma krāsa

    2. Atkārtota krāsas izvēle

    3. Citi krāsu toņi

    4. Aizpildījuma efekti

     1. Krāsu pārejas

     2. Tekstūra

     3. Raksts

     4. Attēls

   3. Ēnas efekts

   4. Trīsdimensiju objekti

    1. 3-D uzstādījumi

    2. 3-D biezums

    3. 3-D virziens un tips

    4. Apgaismojums

    5. Materiāla virsmas veidi

   5. Objektu attēlošanas secība

    1. Novietošana virs vai zem visiem objektiem

    2. Pārvietošana par vienu objektu uz augšu vai leju

    3. Objekta novietošana virs vai zem teksta

   6. Objektu apvienošana grupās

    1. Objektu grupas izveidošana

    2. Grupas izjaukšana

   7. Līniju tīkla izmantošana

  12. WORDART

   1. Izveidošana

   2. WordArt rīku josla

    1. Teksta izvietošanas veidi

    2. Teksta novietošanas iespējas izvēlētajā formā

    3. Attāluma noteikšana starp burtiem

  13. MS EQUATION EDITOR

   1. Formulu lietošanas piemēri

   2. Jaunas formulas izveidošana

   3. Formulas pabeigšanas apstiprināšana

   4. Formulas izsaukšana labošanai vai papildināšanai

   5. Formulu pārvietošana

   6. Formulas izmēru maiņa

   7. Programmas Equation Editor logs

   8. Formulas rediģēšana

    1. Teksta ievadīšana

    2. Simbolu ievietošana

    3. Sagatavju ievietošana

    4. Ievadīšanas vietas izvēle

    5. Iezīmēšana

    6. Dzēšana

   9. Formulu izveidošanas piemēri

   10. Ieteikumi formulu veidošanai

  14. STILI

   1. Ms Word iebūvētie stili

   2. Stilu veidi

   3. Stilu lietošana

   4. Darbs ar stilu dialoga logu

   5. Jauna stila definēšana
    1. Jauna rindkopas stila izveide, izmantojot formatēšanas rīku rindas stilu sarakstlodziņu

    2. Jauna stila izveide, izmantojot dialoga logu New Style

   6. Stilu lietojumi

    1. Satura rādītāja izveide

    2. Satura rādītāja atjaunošana

  15. SERIĀLIE DOKUMENTI

   1. Kas ir seriālie dokumenti?

   2. Seriālo dokumentu izveide

    1. 1. solis - pamatdokumenta izveide

    2. 2. solis - datu dokumenta izveide

    3. Pamatdokumenta rediģēšana

    4. 3. solis - dokumentu apvienošana

   3. Aplokšņu apdrukāšana

    1. Vienas aploksnes apdrukāšana

    2. Aplokšņu apdrukāšana, izmantojot datu tabulu

    3. Uzlīmju izveide

  16. TEKSTA MEKLĒŠANA UN AIZVIETOŠANA

   1. Teksta meklēšana

   2. Teksta aizvietošana

   3. Meklēšanas un aizvietošanas parametri

   4. Meklēšanas elementu formatēšana

   5. Pārvietošanās dokumentā, izmantojot komandu Go To...

  17. PIELIKUMS

   1. Teksta kontroles līdzekļi

    1. Pareizrakstības kļūdu labošana

    2. Automātiskā labošana ar  AutoCorrect

     1. Automātiskā labošana

     2. Automātiskā noformēšana

   2. Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešana jaunā rindā

   3. Simbolu ievietošana tekstā

   4. ClipArt

    1. Jaunas grupas izveidošana

    2. Grupas konteksta komandkarte

    3. Objektu ievietošana grupās

    4. Objekta ievietošana citās grupās

    5. Līdzīgu objektu meklēšana

    6. Objekta konteksta komandkarte

    7. Clip Properties dialoga logs

    8. Objektu ievietošana no faila

    9. Objektu ievietošana no interneta

    10. Attēlu labošana

   5. AutoShapes formu izvēle no ClipArt galerijas

   6. Zīmēto objektu novietošana

    1. Objektu pārvietošana ar taustiņu palīdzību

    2. Objektu pārvietošana, izmantojot Nudge grupas komandas

    3. Objektu novietošana noteiktā vietā uz lapas

    4. Līniju tīkla izmantošana

   7. Objektu izlīdzināšana

    1. Horizontālā izlīdzināšana

    2. Vertikālā izlīdzināšana

    3. Attālumu izlīdzināšana starp objektiem

   8. Komanda Format/Object

    1. Lapiņa Colors and Lines

    2. Lapiņa Size

    3. Lapiņa Layout

    4. Lapiņa Picture

    5. Lapiņa Text Box

   9. Formulu noformēšanas stila mainīšana

    1. Format grupas komandas

    2. Style komandkartes komandas

    3. Size komandkartes komandas

   10. Seriālie dokumenti

    1. Datu dokumenta izveide, izmantojot dialoga logu Mail Merge Helper

    2. Datu dokumenta atvēršana un darbs datu dokumentā

    3. Ieraksta meklēšana

    4. Dokumentu apvienošanas nosacījumu izveide

   11. Loga sadalīšana

   12. Darbs ar vairākiem dokumentiem vienlaikus

   13. Dokumenta sekcijas

   14. Teksta izvietojums slejās (Columns)

    1. Teksta sadalījums pa slejām

   15. Standartrīku josla

   16. Formatēšanas rīku josla

   17. Uz ekrāna redzamo rīku joslu izvēle

   18. Taustiņu kombinācijas

    1. Teksta kursora pārvietošana

    2. Teksta iezīmēšana

    3. Teksta dzēšana (izmešana)

    4. Teksta formatēšana

    5. Atsauces

    6. Dažādas taustiņu kombinācijas

  18. VINGRINĀJUMI


 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel


 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft Powerpoint


 5. Datortīkli un Interneta pakalpojumu izmantošana


 6. WWW lappušu veidošana