1. Pirmie soļi pie datora
 2. Teksta redaktors Microsoft Word
 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel
  1. ELEKTRONISKĀS TABULAS UN TO LIETOŠANAS IESPĒJAS
  2. MICROSOFT EXCEL 2000 VIDE
   1. MS Excel vides atvēršana
   2. MS Excel darba logs
    1. Izvēlņu josla
    2. Rīku joslas
    3. Formulu josla
    4. Informācijas josla
  3. DARBA BURTNĪCA UN DARBA LAPA
   1. Darba lapas elementi
   2. Darbības ar darba burtnīcas lapām
    1. Pārvietošanās pa burtnīcas lapām
    2. Lapas nosaukuma maiņa
    3. Jaunas darba lapas ievietošana
    4. Darba lapas izmešana
    5. Lapas pārvietošana, izmantojot peli
    6. Lapas dublēšana, izmantojot peli
    7. Lapas pārvietošana un dublēšana, izmantojot komandas
    8. Vairāku lapu iezīmēšana
   3. Pārvietošanās pa darba lapas šūnām
    1. Aktīvā šūna un tās izvēle
    2. Pārvietošanās darba lapā ar peles palīdzību
    3. Pārvietošanās darba lapā, izmantojot taustiņus
    4. Rullsleju izmantošana
   4. Informācijas ievadīšana
    1. Skaitļu ievadīšana
    2. Datuma un laika ievads
    3. Tekstuālas informācijas ievads
   5. Informācijas labošana
   6. Pēdējo darbību atcelšana
   7. Darba burtnīcas saglabāšana
   8. Darba burtnīcas atvēršana
    1. Jaunas darba burtnīcas atvēršana
    2. Esošas darba burtnīcas atvēršana
   9. Darba beigšana MS Excel vidē
    1. Vienas darba burtnīcas aizvēršana
    2. Visu darba burtnīcu aizvēršana
    3. Darba beigšana ar programmu MS Excel
  4. DARBS AR TABULAS APGABALIEM
   1. Iezīmēšana
    1. Vienas šūnas iezīmēšana
    2. Šūnu apgabala iezīmēšana
    3. Apgabala adrese
    4. Iezīmētā apgabala palielināšana
    5. Kolonnas vai rindas iezīmēšana
    6. Vairāku šūnu apgabalu vienlaicīga iezīmēšana
    7. Visas darba lapas iezīmēšana
   2. Datu ievadīšana iezīmētā apgabalā
   3. Iezīmēšanas izmantošana starprezultātu iegūšanā
   4. Informācijas dzēšana
   5. Šūnu, rindu un kolonnu ievietošana un izmešana
    1. Šūnu ievietošana
    2. Šūnu izmešana
    3. Rindas ievietošana
    4. Kolonnas ievietošana
    5. Kolonnas vai rindas izmešana
   6. Apgabala pārvietošana
    1. Tabulas apgabala pārvietošana, izmantojot peli
    2. Apgabala pārvietošana ar iestarpināšanu starp šūnām
    3. Tabulas apgabala pārvietošana ar komandu palīdzību
   7. Apgabala dublēšana
    1. Tabulas apgabala dublēšana, izmantojot peli
    2. Apgabala dublēšana ar iestarpināšanu starp šūnām
    3. Tabulas apgabala dublēšana, izmantojot komandas
   8. Kolonnas platuma maiņa
    1. Kolonnas platuma maiņa, izmantojot peli
    2. Kolonnas platuma norādīšana, izmantojot komandas
    3. Kolonnas platuma maiņa pēc garākā informācijas ieraksta šūnā
    4. Kolonnas standartplatuma maiņa
   9. Rindas augstuma maiņa
    1. Rindas augstuma maiņa, izmantojot peli
    2. Rindas augstuma maiņa, izmantojot komandas
    3. Automātiska rindas augstuma maiņa atbilstoši ievadītajiem datiem
   10. Rindu un kolonnu slēpšana un atklāšana
    1. Rindu (kolonnu) slēpšana (Hide)
    2. Atklāšana (Unhide)
   11. Darba lapas slēpšana un atklāšana
  5. APRĒĶINI TABULĀS
   1. Elementārie aprēķini
    1. Formulas ievadīšana
    2. Šūnu adreses izmantošana formulā
    3. Adreses ievadīšana, izmantojot peli
    4. Formulas kopēšana
   2. Funkcijas
    1. Kas ir funkcija?
    2. Funkcijas ievadīšana
     1. Funkcijas ievadīšana, izmantojot dialoga logu Paste Function
     2. Funkcijas ievadīšana, izmantojot formulu rindu
     3. Funkcijas ievadīšana, izmantojot tastatūru
    3. Funkcijas ievadīšanas piemērs
    4. Funkcijas argumentu izvēle ar peli
    5. Summēšana, izmantojot pogu AutoSum
    6. Funkcija IF
    7. Piemērs funkcijas IF izmantošanai
   3. Šūnu adresāciju veidi
    1. Relatīvā adrese
    2. Šūnas absolūtā adrese
    3. Jauktā adrese
   4. Vārda piešķiršana šūnai vai šūnu grupai
    1. Vārda definēšana vienai šūnai
    2. Vārdu definēšana šūnu apgabalam, izmantojot tabulā esošus datus
    3. Pārvietošanās pa darba burtnīcu, izmantojot šūnu vārdus
    4. Šūnu un šūnu apgabalu adrešu izmantošana formulās
  6. TABULAS NOFORMĒŠANA
   1. Rakstzīmju izskata maiņa
    1. Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu
     1. Rakstzīmju fonta maiņa
     2. Rakstzīmju lieluma maiņa
     3. Teksta rakstības stila maiņa
     4. Rakstzīmju krāsas maiņa
    2. Rakstzīmju izskata maiņa, izmantojot dialoga logu Format Cell
    3. Rakstzīmju noformēšana šūnas daļai
   2. Datu novietojuma maiņa šūnā
    1. Datu novietojuma maiņa, izmantojot formatēšanas rīku joslu
    2. Datu novietojuma maiņa, izmantojot dialoga logu Format Cells
    3. Šūnu apvienošana, izmantojot pogu Merge Cells
   3. Šūnas vizuālā noformējuma maiņa
    1. Šūnas robežlīniju veidošana
     1. Robežlīniju veidošana, izmantojot dialoga logu Format / Cells
     2. Robežlīniju veidošana, izmantojot pogu Borders
    2. Šūnas fona krāsas maiņa
     1. Šūnas fona krāsas maiņa, izmantojot dialoga logu Format Cells
     2. Šūnas fona krāsas maiņa, izmantojot pogu Fill Color
   4. Datu formāti
    1. Datu standartnoformējums General
    2. Datu formātu kategorijas
     1. Decimālskaitļa formāts
     2. Valūtas formāti
     3. Procentu formāts
     4. Datuma formāts
     5. Laika formāts
     6. Parastās daļas formāts
     7. Scientific formāts
     8. Teksta formāts
     9. Lietotāja izveidotie formāti
   5. Tabulas standartnoformējumi
   6. Noformējuma dublēšana
   7. Noformējuma atcelšana
  7. DATU VIRKŅU VEIDOŠANA
   1. Datu virkņu veidošana, izmantojot komandas
    1. Aritmētiskās progresijas veidošana
    2. Ģeometriskās progresijas veidošana
    3. Datuma virkņu veidošana
    4. Vienas šūnas satura atkārtošana
   2. Pārvilkšanas paņēmiens
    1. Aritmētiskās progresijas veidošana
    2. Secīgas skaitļu virknes veidošana
    3. Šūnas satura atkārtošana
    4. Datuma virknes veidošana
  8. DIAGRAMMU VEIDOŠANA
   1. Diagrammas veida izvēle (1. solis)
   2. Datu avots (2. solis)
   3. Diagrammas parametri (3. solis)
    1. Lapiņa Titles
    2. Lapiņa Axes
    3. Lapiņa Gridlines
    4. Lapiņa Legend
    5. Lapiņa Data Labels
    6. Lapiņa Data Table
   4. Diagrammas atrašanās vietas izvēle (4. solis)
   5. Diagrammas rīku josla
   6. Diagrammas pārvietošana darba lapā
   7. Diagrammas izmēra maiņa darba lapā
   8. Diagrammas noformēšana
    1. Diagrammas laukuma noformēšana
     1. Lapiņa Patterns
     2. Lapiņa Font
     3. Lapiņa Properties
    2. Diagrammas fona noformēšana
    3. Diagrammas asu noformējums
     1. Lapiņa Patterns
     2. Lapiņa Scale
     3. Lapiņa Font
     4. Lapiņa Number
     5. Lapiņa Alignment
    4. Palīglīniju (Gridlines) noformējums
    5. Diagrammā esošo virsrakstu noformēšana
    6. Datu uzrakstu noformēšana
    7. Datu sēriju noformēšana
     1. Lapiņa Patterns
     2. Lapiņa Axis
     3. Lapiņa Shape
     4. Lapiņa Data Labels
     5. Lapiņa Series Order
     6. Lapiņa Options
    8. Citas noformēšanas iespējas
   9. Diagrammas veida maiņa
   10. Datu pievienošana diagrammai
    1. Datu pievienošana, izmantojot peli
    2. Datu pievienošana ar komandu
   11. Datu sēriju izmešana no diagrammas
   12. Selektīva datu attēlošana
   13. Diagrammas saturiskā izskata organizēšana
   14. Funkciju grafiku konstruēšana
  9. ZĪMĒJUMU UN CITU OBJEKTU IEVIETOŠANA
   1. Zīmējumu veidošana
   2. Attēlu ievietošana
   3. Objektu ievietošana
  10. SARAKSTI
   1. Sarakstu veidošana
   2. Saraksta sakārtošana alfabētiskā secībā
    1. Kārtošana alfabētiskā secībā, izmantojot komandas
    2. Saraksta kārtošana, izmantojot pogas
   3. Filtru izmantošana
    1. AutoFilter izmantošana
    2. Rindu atlase pēc vērtības laukā
    3. Rindu atlase, izmantojot kritēriju
    4. AutoFilter lietošana pirmo 10 elementu meklēšanai
    5. Saraksta tukšu/aizpildītu lauku meklēšana
    6. AutoFilter izmantošana vairākām kolonnām
    7. AutoFilter atcelšana
    8. Sarežģītu atlases kritēriju izvēle
  11. TABULAS SKATU MAIŅA
   1. Tabulas mēroga maiņa
   2. Darba lapas sadalīšana daļās
    1. Sadalītājlīniju uzlikšana
    2. Sadalītājlīniju noņemšana
   3. Darba lapas daļu "iesaldēšana"
  12. DRUKĀŠANA
   1. Darba lapas sagatavošana drukāšanai
    1. Darba lapas parametru izvēle (Page Setup)
     1. Lapiņa Page
     2. Lapiņa Margins
     3. Lapiņa Header/Footer
     4. Lapiņa Sheet
    2. Tabulas pirmsdrukāšanas skats
    3. Lapas lauzuma līniju ievietošana
    4. Lapas lauzuma līniju izmešana
    5. Lapas lauzuma līniju skats (Page Break Preview)
   2. Lapas izdrukāšana
    1. Izdrukāšana, izmantojot komandu
  13. PIELIKUMS
   1. Taustiņa Enter virziena maiņa
   2. Faila saglabāšanas veidi
    1. Faila formāts
    2. Automātiska kopiju veidošana
    3. Failu aizsardzība
   3. Datu aizsardzība
    1. Visas darba lapas aizsardzība
    2. Atsevišķu šūnu aizsardzība
    3. Darba burtnīcas struktūras aizsardzība
   4. Biežāk lietojamās funkcijas
    1. Skaitļu noapaļošana
     1. Parastā noapaļošana
     2. Skaitļa noapaļošana uz leju
     3. Skaitļa noapaļošana uz augšu
     4. Skaitļa noapaļošana uz leju līdz veselam skaitlim
     5. Skaitļa decimālās daļas atmešana
    2. Šūnu skaita noteikšanas funkcijas
    3. Biežāk lietojamās datuma un laika funkcijas
     1. Datora pulksteņa datuma un laika nolasīšanas funkcijas
     2. Funkcija WEEKDAY
    4. Funkcijas, kuras var izmantot matemātiskos aprēķinos
     1. Skaitļu reizināšana
     2. Skaitļa faktoriāla aprēķināšana
     3. Skaitļa kvadrātsaknes aprēķināšana
     4. Logaritmiskās funkcijas
     5. Skaitļa Pi vērtība
     6. Trigonometriskās funkcijas
     7. Skaitļa absolūtās vērtības aprēķināšana
     8. Skaitļa zīmes noteikšana
     9. Divu skaitļu dalījuma atlikums
     10. Kombināciju skaita meklēšana
    5. Datu vērtību secīga novērtēšana
   5. Kļūdu paziņojumi
   6. Lietotāja veidotie skaitļu formāti
   7. Nosacījuma noformējums
   8. Lietotāja datu sarakstu izveidošana
   9. Meklēšana un aizvietošana
    1. Komandas Find izmantošana
    2. Meklēšanā izmantojamie simboli
    3. Komanda Replace
   10. Palīdzības meklēšana (Help)
    1. Palīdzības meklēšana, izmantojot Office Assistant
    2. Palīdzība "Kas tas ir?"
   11. Pareizrakstības pārbaude
   12. Speciālā ievietošana, izmantojot komandu Paste Special
   13. Standartrīku josla
   14. Formatēšanas rīku josla
   15. Papildu rīku joslas
   16. Taustiņu kombinācijas
  14. VINGRINĀJUMI

 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint
 5. Datortīkli un Interneta pakalpojumu izmantošana
 6. WWW lappušu veidošana