1. Pirmie soļi pie datora
 2. Teksta redaktors Microsoft Word
 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel
 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint
  1. KAS IR MICROSOFT POWERPOINT 2000?
  2. PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANA UN VIENKĀRŠAS PREZENTĀCIJAS VEIDOŠANA
   1. Microsoft PowerPoint 2000 darba vides raksturojums
   2. Jauna slaida pievienošana
   3. Marķēta saraksta veidošana slaidā
   4. Attēla ievietošana slaidā
   5. Māksliniecisko tekstu ievietošana slaidā
   6. Prezentācijas apskates veidi
   7. Prezentācijas vadība demonstrācijas laikā
   8. Prezentācijas saglabāšana
   9. Prezentācijas aizvēršana
   10. Prezentācijas atvēršana
   11. Jaunas prezentācijas veidošana
  3. PREZENTĀCIJAS SLAIDU UN OBJEKTU NOFORMĒŠANA
   1. Prezentācijas dizaina maiņa
   2. Slaida krāsu shēmas maiņa
   3. Slaida fona maiņa
   4. Teksta burtu veida maiņa
   5. Teksta noformēšana, izmantojot formatēšanas rīku joslu
    1. Burtu fonta maiņa
    2. Burtu izmēra maiņa
    3. Burtu stila maiņa
   6. Teksta noformēšana, izmantojot komandkarti
   7. Rindkopu noformēšana
    1. Rindkopu izlīdzināšanas veida maiņa
    2. Rindkopu starprindu attāluma maiņa
   8. Rindkopu marķēšana
   9. Rindkopu atkāpes
  4. SLAIDU PĀREJAS UN OBJEKTU ANIMĀCIJA
   1. Slaidu pārejas
   2. Objektu animācija
   3. Prezentācijas laika norādīšana
  5. SLAIDU NOFORMĒŠANA UN DRUKĀŠANA
   1. Slaidu formāta un orientācijas izvēle
   2. Slaidu augšējais un apakšējais uzraksts (Header and Footer)
   3. Prezentācijas izdrukāšanas iespējas
  6. GRAFISKIE OBJEKTI SLAIDĀ
   1. Ģeometrisko figūru zīmēšana
   2. Zīmējuma objektu noformēšana
   3. Teksta rāmīši
   4. Formas (AutoShapes)
   5. Objektu grupēšana un atgrupēšana
   6. Objektu pagriešana
   7. Objektu slāņi
   8. Objektu izlīdzināšana
   9. Papildu iespējas, izmantojot zīmēšanas rīkus
    1. Zīmēto objektu formas maiņa
    2. Objektu pārvietošana
    3. Attālumu noteikšana starp objektiem
    4. Objektu formas maiņa
    5. Objektu kopēšana
  7. BLOKSHĒMAS, TABULAS UN DIAGRAMMAS SLAIDĀ
   1. Blokshēmas
    1. Blokshēmu veidošana
    2. Bloku likvidēšana
    3. Bloku pievienošana
    4. Teksta ievadīšana blokos
    5. Teksta noformēšana blokā
    6. Papildpogas
    7. Bloka noformēšana
    8. Savienojošo līniju noformēšana
    9. Fona krāsas maiņa visai blokshēmai
    10. Atgriešanās Microsoft PowerPoint programmas logā
    11. Blokshēmu grupu izvēle
    12. Īpatnības blokshēmas objektu animācijā
   2. Tabulas
    1. Tabulas izveidošana
    2. Teksta ievadīšana tabulas šūnās
    3. Teksta elementu iezīmēšana
    4. Tabulas rediģēšana
     1. Jaunu līniju pievienošana
     2. Lieko līniju likvidēšana
     3. Rindu pievienošana
     4. Kolonnu pievienošana
     5. Rindu likvidēšana
     6. Kolonnu likvidēšana
     7. Šūnu apvienošana
     8. Šūnu sadalīšana
     9. Kolonnu platumu maiņa
     10. Rindu augstuma maiņa
    5. Tabulas noformēšana
    6. Īpatnības tabulas objektu animācijā
   3. Diagrammas
    1. Diagrammu veidošana
    2. Diagrammas tipa maiņa
    3. Diagrammas noformējuma maiņa
    4. Diagrammas elementu noformējuma maiņa
    5. Diagrammas animācija
  8. PREZENTĀCIJU FAILU ORGANIZĒŠANA
   1. Jaunas prezentācijas izveidošana, izmantojot dizaina šablonu
   2. Slaidu pievienošana no citas prezentācijas
   3. Slaidu pārvietošana, kopēšana, izmešana
   4. Slaidu apslēpšana
   5. Vairākas demonstrācijas vienā failā
   6. Demonstrācijas parametru maiņa
   7. Demonstrācijas vadības iespējas
  9. VADĪBAS POGU UN HIPERSAIŠU IZMANTOŠANA
   1. Kopsavilkuma (satura) slaida veidošana
   2. Hipersaites starp slaidiem
   3. Vadības pogas
  10. MICROSOFT POWERPOINT PAPILDU IESPĒJAS
   1. Microsoft PowerPoint skaņas ierakstītājs
   2. Microsoft Windows skaņas ierakstītājs Sound Recorder
   3. Mūzikas atskaņošana no kompaktdiska
   4. Prezentācijas saglabāšana HTML formātā
   5. Pack and Go izmantošana prezentācijas sapakošanā
   6. Komentāri slaidos
   7. Objekta ievietošana no citas programmas faila
   8. Prezentācijas nosūtīšana uz Microsoft Word
   9. AutoContent Wizard
  11. PIELIKUMS
   1. Personalizētās izvēlnes un rīkjoslas
    1. Personalizētās izvēlnes
    2. Personalizētās rīkjoslas
   2. Standartrīku joslas pogas
   3. Formatēšanas rīku joslas pogas
  12. VINGRINĀJUMI

 5. Datortīkli un Interneta pakalpojumu izmantošana
 6. WWW lappušu veidošana