1. Pirmie soļi pie datora
 2. Teksta redaktors Microsoft Word
 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel
 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint
 5. Datortīkli un Interneta pakalpojumu izmantošana
 6. WWW lappušu veidošana
  1. IEVADS
  2. TĪMEKĻA LAPPUŠU VEIDOŠANAS PRINCIPI UN STRUKTŪRA
   1. Tīmekļa vietas vērtēšanas kritēriji
   2. Tīmekļa lappušu sastāvs
    1. Teksts
    2. Grafiskie elementi un attēli
    3. Saites
    4. Programmas
   3. Tīmekļa lappušu veidošanas līdzekļi

   4. HTML valoda
  3. MICROSOFT FRONTPAGE 2000 VIDE
   1. Programmas MS FrontPage aktivizēšana
   2. MS FrontPage programmas logs
  4. LAPPUSES IZVEIDOŠANA UN SAGLABĀŠANA
   1. Programmas skatu režīms Page
    1. Teksta ievadīšana
    2. Pareizrakstības pārbaudes valodas izvēle
    3. Informācijas josla
   2. Lappuses skati
   3. Lappuses parametri
   4. Lappuses saglabāšana
   5. Jaunas lappuses izveidošana
   6. Lappuses atvēršana labošanai
   7. Lappuses aizvēršana
   8. Darbs ar vairākām atvērtām lappusēm vienlaikus
  5. TEKSTA NOFORMĒŠANA
   1. Teksta iezīmēšana
   2. Formatēšanas rīku josla
   3. Rakstzīmju izskata mainīšana
    1. Fonta izvēle
    2. Rakstzīmju lieluma izvēle
    3. Rakstzīmju fonta stils
    4. Rakstzīmju krāsa
    5. Rakstzīmju fona iekrāsošana
    6. Rakstzīmju pasvītrošana
    7. Teksta efekti
    8. Attāluma noteikšana starp rakstzīmēm
   4. Rindkopu noformēšana
    1. Dialoga logs Paragraph
    2. Rindkopas izlīdzināšana horizontāli
    3. Attālumi no sānu malām
    4. Attāluma maiņa starp rindkopām
    5. Attāluma maiņa starp rindām rindkopā
    6. Noformējuma atcelšanas komanda
   5. Stila izvēle
   6. Sarakstu veidošana
    1. Numurēti saraksti
    2. Rindkopu marķēšana ar simboliem
    3. Rindkopu marķēšana ar attēliem
    4. Vairāklīmeņu sarakstu veidošana
     1. Vairāklīmeņu saraksta līmeņa numerācijas izvēle
     2. Vairāklīmeņu saraksta tipa izvēle
   7. Rindkopu ierāmēšana
   8. Rindkopas ietonēšana
    1. Ietonēšana ar krāsu
    2. Rindkopas fona attēla izvēle
     1. Attēla uzvedība
     2. Attēla atkārtošana
     3. Attēla novietojums rindkopā
  6. TABULU IZVEIDOŠANA UN NOFORMĒŠANA
   1. Tabulas izveidošana
    1. Tabulas izveidošana ar komandu Table / Insert / Table
    2. Tabulas izveidošana ar standartrīku joslas pogu Insert Table
    3. Tabulas uzzīmēšana ar rīku Draw Table
   2. Tabulas virsraksta ievadīšana
   3. Tabulas elementu iezīmēšana
    1. Iezīmēšana ar komandām
    2. Iezīmēšana ar peli
   4. Teksta ievadīšana un noformēšana
    1. Ko derētu atcerēties, ievadot tekstu tabulā
    2. Teksta noformēšana
   5. Pārveidojumi tabulās
    1. Kolonnu un rindu platuma maiņa
     1. Jebkura platuma izveidošana
     2. Platuma pielāgošana garākā teksta izmēriem
     3. Vairāku rindu/kolonnu platuma vienādošana
    2. Jaunu rindu, kolonnu un šūnu pievienošana
     1. Rindu un kolonnu ievietošana
     2. Šūnu ievietošana
    3. Lieko rindu/kolonnu izmešana
    4. Šūnu apvienošana
    5. Šūnu sadalīšana
   6. Tabulas noformēšana
    1. Tabulas izvietojuma parametri
     1. Tabulas novietojums lappusē
     2. Attālums no teksta līdz šūnas malām
     3. Attālums starp šūnas atdalošajām līnijām
    2. Tabulas robežlīnijas un to noformēšana
    3. Tabulas fona izvēle
   7. Šūnu noformēšana
    1. Šūnu izvietojuma parametri
    2. Tabulas šūnu līniju noformēšana
    3. Šūnu fona izvēle
    4. Šūnu ietonēšana, izmantojot pogu Fill Color
  7. ATTĒLU IEVIETOŠANA
   1. Tīmekļa lappusēs izmantojamo attēlu formāti
    1. GIF formāts
     1. Rindpārlece
     2. Caurspīdīgums
     3. Kustīgie attēli
    2. JPEG formāts
    3. PNG formāts
    4. Dažādu formātu failu izmēru salīdzinājums
    5. Kas jāņem vērā, sagatavojot attēlu
    6. Citi MS FrontPage izmantojamo failu formāti
   2. Sagatavoto attēlu ievietošana
   3. Galerijas ClipArt objektu ievietošana
   4. Attēla novietojums lappusē
   5. Ievietotā attēla vai cita grafiskā objekta saglabāšana
   6. Attēla parametru norāde
    1. Lapiņa General
    2. Lapiņa Appearance
     1. Attēla novietojums attiecībā pret citiem objektiem
     2. Rāmis ap attēlu un attēla malas
     3. Attēla izmēru maiņa
   7. Attēlu maiņa, izmantojot attēlu rīku joslu
    1. Teksta izvietošana virs attēla
    2. Samazināto attēlu veidošana
    3. Attēla pārklāšana ar citiem objektiem
    4. Attēla pagriešana
    5. Attēla izskata maiņa
    6. Attēla daļu nogriešana
    7. Caurspīdīgās krāsas izvēle
    8. Pogas efekta izveidošana
  8. HIPERSAIŠU VEIDOŠANA
   1. Dialoga logs Create Hyperlink
   2. Saites veidošana un izskats dažādiem lappuses objektiem
    1. Saites veidošana tekstam
    2. Saites veidošana grafiskam objektam
    3. Saites veidošana grafiska objekta apgabalam
    4. Saišu izskats pārlūkprogrammas logā
   3. Pilnās un relatīvās adreses
   4. Dažādu tipu saišu veidošana
    1. Grāmatzīmju veidošana
    2. Saites izveidošana uz grāmatzīmi
    3. Saites izveidošana uz noteiktu vietu internetā
    4. Saites izveidošana no tās pašas tīmekļa vietas uz citu lappusi
    5. Saite e-pasta vēstules nosūtīšanai
    6. Saite uz failu
   5. Saites nomaiņa
   6. Saites atcelšana
  9. OBJEKTU IEVIETOŠANA
   1. Multivides failu ievietošana
    1. Video klipi
    2. Makromediju faili
    3. Skaņas faili
   2. Pāreja uz jaunu rindu
   3. Simbolu ievietošana
   4. Datuma un laika ievietošana
   5. Horizontāla līnija
   6. Bannera izveidošana
   7. Slīdošie uzraksti
    1. Uzraksta izveidošana
    2. Uzraksta noformēšana un mainīšana
   8. Animētā poga Hover Button
   9. Failu ievietošana
   10. Citās programmās veidotu objektu ievietošana
    1. Vajadzīgā objekta iekopēšana
    2. WordArt teksta ievietošanas piemērs
  10. LAPPUŠU NOFORMĒŠANA
   1. Lappuses fona izvēle
    1. Dialoga loga Page Properties lapiņa Background
    2. Lapas fona krāsas izvēle
    3. Lappuses fona attēla izvēle
    4. Saišu krāsas
   2. Lappušu nomaiņas veida izvēle
   3. Tēmas (šablona) izveide
   4. Rāmju veidošana
    1. Rāmju platuma maiņa
    2. Jauna rāmja izveidošana
    3. Rāmja izmešana
    4. Rāmja parametri
    5. Saišu veidošana uz rāmjos izvietotām lappusēm
  11. KUSTĪGO GIF ATTĒLU IEVIETOŠANA
   1. Ieteikumi attēlu sagatavošanai programmā Paint
    1. Attēla izmēri
    2. Faila saglabāšana
  12. MICROSOFT GIF ANIMATOR
   1. Jauna GIF animācijas faila izveidošana
    1. Krāsu paletes parametri
    2. Attēla ievietošana kadrā

   2. Animācijas veidošana
    1. Attēlu pievienošana
    2. Kadra parametri
    3. Animācijas parametri
    4. Animācijas priekšapskate
    5. Kadru vadība animācijā
    6. Animācijas saglabāšana
    7. Animācijas piemērs ar fonu un kustīgu objektu tajā
  13. PIELIKUMS
   1. Teksta dinamiskie efekti
    1. On mouse over
    2. On click un On double click
    3. Page load
   2. Formatēšanas rīku josla
   3. Attēlu rīku josla
  14. VINGRINĀJUMI